Homage to Sextus Propertius – La (pe) marginea traducerii

Abstract:(Homage to Sextus Propertius– at (on) the edge of translation) "The artist is always beginning. Any work of art which is not a beginning, an invention, a discovery is of little worth”[1] expresses the principle that Ezra Pound has followed not only in his poetry, but also in his translations, and that was to explore, to discover, to reinvent, to find a new iter. Through his original approach to the Propertian text, according to his poetic faith, leaving aside the literal translation, Pound has initiated what will be called “interpretive translation”. The present study aims to prove through comparative analysis of o Propertian poem and its translation by Ezra Pound, that his “marginalization” as a translator from Latin has been, in fact, a milestone in the (r)evolution of the translation  process.

Keywords: translation, fidelity, rendition, innovation, boundaries

Rezumat: "The artist is always beginning. Any work of art which is not a beginning, an invention, a discovery is of little worth”1. Cuvintele citate concentrează crezul pe care Ezra Pound l-a urmat, nu doar în poezie, dar şi în traducere: acela de a explora, de a descoperi, de a reinventa, de a afla un nou iter. Apropiindu-se de textul properţian într-un mod original, conform crezului său poetic, renunţând la traducerea literală, Pound a iniţiat ceea ce se va numi “traducere creativă”. Prezenta lucrare urmăreşte să dovedească, prin analiza comparativă a unui poem properţian cu traducerea acestuia de către Ezra Pound că “marginalizarea” acestuia ca traducător din limba latină, a constituit un moment – în cele din urmă constructiv -  în (re)evoluţia actului de traducere.

Cuvinte cheie: traducere, fidelitate, interpretare, creativ, limită