Figuri semantice în jargonul mass-mediei în româna actuală. Construcţii metaforice

Abstract: (Semantic figures in the media’s jargon in actual Romanian language. Metaphoric constructions) The Romanian terminology of mass-media follows the general typology of the specialized vocabulary, separating the internal terminology (T1) - which the specialists in this field of activity operate with - and the external terminology (T2) - used by the common speakers. We treat T1 asjargon and we propose a double perspective of the analysis: J1 asthe language of the professional group in mass media regarded from the relation common speakerspecialist, on one hand, and J2 asthe language of the professional group exclusively used by the specialists in this field, on the other hand. In the context of actual Romanian language, characterized by stylistic diversity, TMM is an interesting field of research from the perspective of its expressiveness. From the category of semantic figures, identified at both levels of the professional jargon of Romanian mass media (J1 and J2), the most frequent is the metaphor with its correspondent subcategories.

Keywords: mass media, terminology, professional jargon, semantic figures,metaphor.

Rezumat: Terminologia românească a mass-mediei urmează tipologia generală a lexicului specializat, diferenţiindu-se terminologia internă (T1) cu care operează specialiştii din acest domeniu de activitate şi terminologia externă (T2) utilizată de vorbitorii nespecialişti. În analiza noastră, numim T1 jargon şi propunem tratarea acestuia din două perspective: J1 ca limbaj specific grupului profesional din mass-media în relaţia vorbitor comun-vorbitor specialist, pe de o parte, şi J2 ca limbaj al grupului profesional utilizat exclusiv de specialiştii din acest domeniu, pe de altă parte. În contextul limbii române actuale, caracterizată de diversitate stilistică, TMM constituie un domeniu interesant sub aspectul expresivităţii. Din categoria figurilor semantice, în cazul ambelor niveluri ale jargonului specific mass-mediei româneşti (J1, respectiv J2), preponderentă, ca procedeu stilistic, este metafora cu subcategoriile aferente.

Cuvinte- cheie: mass-media, terminologie, jargon profesional, figuri semantice, metafora.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
252