Despre valahi şi limba lor în studii maghiare de la sfârşitul secolului al XIX-lea

Abstract: (On Wallachs and their Language in Hungarian Studies from the Late 19th Century) Réthy László (born in 1851) was a Hungarian ethnographer, historian, numismatologist and poet, member of the Hungarian Academy of Sciences, who has spent a part of his life in town Arad, where he passed away in 1914. Some of his historical studies focus also on the origin and development of the Romanian language and the ethnogenesis of the Romanian people: Az oláh nyelv és nyelvezet megalakulása (The development of the Wallach language and speech), Budapest 1872; Anonymus az erdélyi oláhokról (Anonymus about the Wallachs from Transylvania) Budapest 1880. In these studies, Réthy László rejects the theory of the Daco-Roman continuity and aims to proove by historical, archeological, linguistic and ethnographic evidences that the Wallach people originated in the Balcans. The present work has the purpose to present how the theories formulated by Réthy suited the spirit of his age and how were these perceived by the subsequent researches from Hungary.

Keywords: Réthy László, Wallachs, ethnogenesis, Transylvania.

Rezumat: Réthy László (n. 1851) a fost un etnograf, istoric, numismat şi poet maghiar, membru al Academiei Ungare de Ştiinţe, care o parte a vieţii şi-a petrecut-o în oraşul Arad, unde îşi şi duce somnul de veci, din 1914. Câteva dintre cercetările sale istorice se referă şi la originea şi formarea limbii române, precum şi la etnogeneza poporului român: Az oláh nyelv és nyelvezet megalakulása (Formarea limbii şi a limbajului valah), Budapesta, 1872; Anonymus az erdélyi oláhokról (Anonymus despre valahii din Ardeal), Budapesta, 1880. În aceste studii, Réthy László respinge teoria continuităţii daco-romane şi îşi propune să dovedească – colectând în cursul expediţiilor sale probe istorice, arheologice, lingvistice şi etnografice – că poporul român s-a format în Balcani. Lucrarea de faţă prezintă modul în care argumentele lui Réthy se încadrau în spiritul epocii şi cum au fost ele percepute de cercetările maghiare ulterioare.

Cuvinte-cheie: Réthy László, valahi, etnogeneză, Transilvania.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
291