Călătoria în lumea de apoi – vehicul satiric în Dialogul morților al lui Lucian din Samosata

Abstract: (The Journey to the Underworld – a Satirical Vehicle in Dialogues of the dead by Lucian of Samosata) The purpose of this article is to explore the purpose of the descent to the underworld in the work of Lucian of Samosata, Dialogues of the dead. Kathabasis, situating itself in opposition to anabasis, represents a method of exploring the unknown. The mysterious places positioned at the end of the mundane world are described by the Ancient Greeks in a strong relation and connection with their knowledge: philosophical, cultural, geographical and topographical (oikoumene). In accordance to these values, Lucian of Samosata narrates a trip to the underworld where the status of imaginary is crucial to the textual impact. Without having the intention to reveal an actual dimension, Lucian is using the travel to the underworld in order to satirize the contemporary realities. Parody and allusion are constantly used to create various visions on quotidian matters while combining history and myth. Considering that Greek philosophy incorporates not only metaphysics, but also political and scientific issues, we may argue that Lucian was using literature`s abstract notions in the interest of expressing a satirical vision on the mundane. The significance of the Lucianic katabasis relies on the need to ridicule superstitions, religious practices, prophecies, politics, deifications and the belief in the occultism.

Keywords: kathabasis, Underworld, Lucian of Samosata, satire, oikoumene.

Rezumat: Lucrarea de față își propune să observe rolul pe care călătoria în lumea de apoi în lucrarea Dialogul morților a lui Lucian de Samosta îl comportă. Catabasa, aflată în raport de opoziție cu anabasa, reprezintă o metodă de explorare a necunoscutului. Misterioasele tărâmuri aflate la capătul mundanului sunt descrise de către vechii greci în strânsă legătură cu propriile conștiințe, fie ele filosofice, culturale, geografice sau topografice (oikoumene). În report cu aceste valori, Lucian din Samosata narează o călătorie înspre lumea de apoi, spațiu în care imaginarul este crucial în vederea impactului pe care receptarea textului îl implică. Fără a avea intenția de a revela dimensiuni sau spații reale, Lucian folosește călătoria către lumea de apoi pentru a satiriza realitățile contemporane. Parodia și aluziile sunt folosite în mod constant în vederea conturării multiplelor aspecte ce conturează viață cotidiană, în timp ce istoria și mitul se alătură procesului creativo-descriptiv. Luând în considerare faptul că filosofia greacă încorporează nu doar aspectele metafizice, precum și problematici de natură politică și științifică, putem afirma că Lucian s-a folosit de noțiunile abstracte ale literaturii cu scopul de a exprima o viziune satirică asupra lumii. Semnificație catabasei expuse de Lucian din Samosata se bazează pe nevoia de a ridiculiza superstițiile, practicile religioase, profețiile, politica, deificările și credința în ocultism și practicile asociate.

Cuvinte-cheie: catabasă, Lumea de apoi, Lucian of Samosata, satiră, oikoumene.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
98