CICCRE VIII / 2019
14-15 iunie 2019

Conferențiari în plen

Program

VINERI, 14 IUNIE 2019

AULA BCUT
 

9.00-9.30Înregistrarea participanţilor
9.30-10.30

Deschiderea colocviului
Cuvânt de deschidere: conf. univ. dr. Valy CEIA, președinta colocviului

 

Alocuțiuni :
Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA, Rectorul Universității de Vest din Timișoara
Conf. univ. dr. habil. Dana PERCEC, Decanul Facultății de Litere, Istorie și Teologie
Prof. univ. dr. habil. Vasile DOCEA, Directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran”
José Miguel VIÑALS ARIÑO, Consul onorific al Regatului Spaniei la Timișoara
Niccolò MASO, Consul onorific al Italiei la Timișoara
Segundo Rufino DELGADO MONTENEGRO, Consul onorific al Republicii Peru la Timișoara

Lansarea volumului Quaestiones Romanicae VII. 1, 2. Călătorii și călători. Incursiuni culturale și lingvistice
Prezentarea programului general al manifestării

10.30-11.00Pauză de cafea
11.00-12.00Conferinţă în plen (Aula BCUT): Sorin ALEXANDRESCU, Universitatea din Amsterdam/ Universitatea din București/ Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI), Doi romanici parizieni: Giacometti versus Brâncuși
12.00-13.00Conferinţă în plen (Aula BCUT): Carolina FERRER, Université du Québec à Montréal, Le système littéraire de la Romania européenne : analyse métacritique des interférences et des contrastes au prisme des humanités numériques
13.00-14.30Prânzul (Restaurant Rustic, Bd. Mihai Viteazu, nr. 1B)
15.00-18.30Lucrările pe secțiuni (în sălile UVT)
19.00Cina (Restaurant Rustic)

LIMBA ŞI LITERATURA LATINĂ
Sala 201


Moderator: Theodor GEORGESCU, Universitatea din București

15.00-15.20Roxana LAZARESCU, Universitatea din Konstanz, Jonathan Swift și modelul horațian. Influențarea politicului prin intermediul satirei – un scop comun
15.20-15.40Daniel HAIDUC, Universitatea de Vest din Timișoara, Petronius și Apuleius: un contrast multidimensional
15.40-16.00Elena-Tia SANDU, Universitatea de Vest din Timișoara, (Homo) viator ac/vel peregrinus în Aetas Patrum. Interferențe semantice
16.00-16.20Gabriela RADU, Universitatea de Vest din Timișoara, Limitare și libertate în traducerea acrostihului din Ekthesis-ul diaconului Agapet
16.20-16.50Pauză de cafea


Moderator: Maria SUBI, Universitatea de Vest din Timișoara

16.50-17.10Theodor GEORGESCU, Universitatea din București, Simbioza formelor de guvernământ în Roma antică și recuperarea lor în epoca modernă
17.10-17.30Maria SUBI, Universitatea de Vest din Timișoara, Imaginea lui Venus Anadyomene în universul literaturii
17.30-17.50Andreea Elena PETCU, Universitatea de Vest din Timișoara, Tranziția lui Marcus Brutus între aliat și asasin al lui Iulius Cezar
17.50-18.10Adina-Voichița ROȘU, Universitatea din Oradea, Arta portretului la Ieronim

LIMBA ROMÂNĂ
Sala 202


Moderatori: Ileana OANCEA, Universitatea de Vest din Timișoara; Eugenia BOJOGA, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

14.30-14.50Florina-Maria BĂCILĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, „Nu-i condei să poată scrie”: egestas linguae – concept și mărturisire în poezia lui Traian Dorz
14.50-15.10Oana BOC, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Metafora și instituirea sensului poetic. O privire dinspre și înspre Blaga
15.10-15.30Eugenia BOJOGA, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj- Napoca, Eugeniu Coșeriu despre locul limbii române între limbile romanice
15.30-15.50Mirela-Ioana BORCHIN-DORCESCU, Universitatea de Vest din Timișoara, Visul celtic și visul românesc: tanatofilia eroică
15:50-16:10Ecaterina BRĂGUȚĂ, Alexandra GHERASIM, Universitatea de Stat din Moldova, Sufixarea cu elemente latinești în procesul de formare a substantivelor deverbale caracteristice textelor religioase
16:10-16:30Oana CENAC, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Limbile romanice și influența actuală a limbii engleze
16.30-16.50Pauză de cafea


Moderatori: Ileana OANCEA, Universitatea de Vest din Timișoara; Eugenia BOJOGA, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

16.50-17.10Simona CONSTANTINOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara, Paradoxul semantic în discursul cioranian
17.10-17.30Daniela GHELTOFAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Discursul mediatic și publicitar, structurat antonimic: note și exemplificări
17.30-17.50Anda LĂSCUȘ, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, Modalități de redare a diminutivării în limba română, cu accent pe limbajul întrebuințat în mediul online
17.50-18.10Nadia OBROCEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Difficulty Level: Challenging. Din nou despre limbajul gamerilor
18.10-18.30Virginia POPOVIĆ, Universitatea din Novi Sad, Lexicul gastronomic în graiurile de tip oltenesc, ardelenesc și bănățean din Banatul Sârbesc
18:30-18:50Denisa-Maria TOUT, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, Din lexicul superstiţiilor populare sălăjene
18:50-19:10George Bogdan ȚÂRA, Universitatea de Vest din Timișoara, Școala Ardeleană și latinitatea „altfel” a limbii române

LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ
Sala 203


Moderatori: Gabriel BĂRDĂȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara; Monica HUȚANU, Universitatea din Belgrad/Universitatea de Vest din Timișoara

14.30-14.50Irina DINCĂ, Universitatea de Vest din Timișoara, Inserția (inter)culturală a proverbelor în predarea RLS
14.50-15.10Monica HUȚANU, Universitatea din Belgrad/Universitatea de Vest din Timișoara, Ioana JIEANU, Universitatea din Ljubljana/Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Activități de mediere în predarea limbii române ca limbă străină
15.10-15.30Maria-Mihaela GROSU, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, Didactica limbilor- culturi și noile perspective în didactica limbii române ca limbă străină
15.30-15.50Eliana-Alina POPEȚI, Universitatea de Vest din Timişoara, Aspecte problematice în predarea limbajului specializat la anul pregătitor. Studiu de caz: științe inginerești
15:50-16:10Ana-Maria RADU-POP, Universitatea de Vest din Timișoara, Predarea limbii române ca limbă secundă folosind metoda POA (production-oriented approach): studiu de caz
16:10-16:30Cristina Raluca SICOE, Universitatea de Vest Timişoara, Dubla exprimare a acuzativului și a dativului: tendințe în româna actuală
16.30-16.50Pauză de cafea


Moderatori: Gabriel BĂRDĂȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara; Monica HUȚANU, Universitatea din Belgrad/Universitatea de Vest din Timișoara

16.50-17.10Anca URSA, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, Spațiu și timp în comunicarea interculturală: particularități românești
17.10-17.30Gabriel BĂRDĂȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Noi abordări ale predării limbii române ca limbă străină: aplicarea metodei POA în predarea limbajului științelor biologice și biomedicale

LITERATURA ROMÂNĂ
Sala 101


Moderator: Gabriela GLĂVAN, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20Grațiela BENGA-ȚUȚUIANU, Institutul „Titu Maiorescu”, Filiala din Timişoara a Academiei Române, Marginalitate şi europenism în proza lui Alexandru Vona
15.20-15.40Laura BĂDESCU, Institutul de Istorie și Teorie literară „G. Călinescu”, Academia Română, Cărturarul veacului de mijloc românesc și vocația romanității
15.40-16.00Gabriela GLĂVAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Înstrăinare și refuz. Provincia Hertei Müller
16.00-16.20Elena CRAȘOVAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Vârstele Letiţiei Branea. O radiografie a romanelor Gabrielei Adameşteanu
16.20-16.40Monica STAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Ficțiune și ficționalizare. Metatext. Studiu de caz: Ovidiu și romanul lui Vintilă Horia
16:40-17:00Roxana ROGOBETE, Universitatea de Vest din Timișoara, Totalitarism în proza contemporană: Dragomán György, Bodor Ádám, Herta Müller
17:00-17:20Pauză de cafea


Moderator: Dumitru TUCAN, Universitatea de Vest din Timișoara

17.20-17.40Giovanni MAGLIOCCO, Ilona-Manuela DUȚĂ, Università degli Studi di Bari „Aldo Moro”; Universitatea din Craiova, Metamorfozele postmoderne ale unui mit clasic al contrastului. Kore-Persefona de Ruxandra Cesereanu într-o dublă interpretare, arhetipală și psihanalitică
17.40-18.00Nicolae BOBARU, Universitatea de Vest din Timișoara, Elemente ale imaginarului marin spaniol și portughez în romanul postmodern românesc
18.00-18.20Viviana MILIVOIEVICI, Academia Română, Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Câteva aspecte semnificative din cultura și  publicistica României interbelice
18.20-18.40Marinike MOZOR, Universitatea din Novi Sad, Imaginea școlii din Banatul sârbesc în perioada interbelică în cele două romane Pe când creșteam de Miodrag Miloș și Când vine primăvara de Radu Flora
18:40-19:00Dorin GAROFEANU, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Nicolae Mavrocordat și politica virtuților cardinale
19:00-19-20Alina-Iuliana POPESCU, cercetător independent, Emil Botta: Neconvenționalul unei poezii „convenționale”

TRADUCTOLOGIE ET LINGUISTIQUE
Salle 42a


Modératrices: Eva HAVU, Université d’Helsinki, Finlande et Georgiana I. BADEA, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie/ Universidade do Brasil, Brésil

15.00-15.30Georgiana I. BADEA (Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie, Universidade do Brasil, Brésil) / Jeanina INDRES-FILIP (Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie), Pourquoi traduit-on la littérature à l’heure de la mondialisation et de l’intercompréhension? Étude de cas: pourquoi traduire Daniel Pennac
15.30-16.00Laura PĂTRU (Collège Vintilă Brătianu de Ștefănești, Argeș, Roumanie) / Daiana-Nicoleta TOBOIU (Collège National I.C. Brătianu Piteşti, Roumanie), La traduction poétique : une perspective sémiotique
16.00-16.30Eva HAVU (Université d’Helsinki, Finlande), L’emploi des formes d’adresse en français, italien et espagnol péninsulaire : Correspondances et différences
16.30-17.00Iulia MATEIU (Université Babeş-Bolyai de Cluj- Napoca, Roumanie), Les formes verbales (pré)ludiques en français et en roumain

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA
Aula 307


Moderadoras: Ilinca ILIAN, Luminiţa VLEJA, Universidad de Oeste de Timişoara

14.30-14.50Lavinia SIMILARU, Universidad de Craiova, Esther y Fortunata, dos heroínas de Balzac y Galdós respectivamente, dos víctimas de la sociedad decimonónica
14.50-15.10Aura BUNORO, Universidad de Bucarest, La tía Julia y el escribidor, ¿simbiosis o contraste?
15.10-15.30Iulia BOBĂILĂ, Universidad Babeş-Bolyai de Cluj- Napoca, Contrastes en la poesía de Ida Vitale
15.30-15.50Ilinca ILIAN, Universidad de Oeste de Timişoara, La maternidad en cuestión: nuevas visiones en la narrativa latinoamericana actual
15.50-16.10Diana-Giorgiana MIHUŢ, Universitat de València, La figura femenina en Sor Úrsula Suárez y Sor Juana Inés de la Cruz
16:10-16:30Olivia Narcisa PETRESCU, Universidad Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, Confluencias romano-balcánicas en la literatura oral rumana
16:30-16:50Sorina Dora SIMION, Universidad de Bucarest, Contrastes en la obra de Francisco de Goya y Lucientes
16:50-17:10Pausa de café


Moderador: Mihai ENĂCHESCU, Universidad de Bucarest

17.10-17.30Mihaela CIOBANU, Universidad de Bucarest, Nuevas formas de denominar en la industria turística
17.30-17.50Răzvan BRAN, Universidad de Bucarest, Las unidades fraseológicas en perspectiva contrastiva (rumano-español). La traducción española de Frumoasele străine (M. Cărtărescu)
17.50-18.10Roxana Maria CREŢU, Universidad de Oeste de Timișoara, Interferencias y contrastes entre el lenguaje común y el lenguaje coloquial
18.10-18.30Oana Adriana DUŢĂ, Universidad de Craiova, Interferencias y contrastes en la fraseología som|tica española y rumana
18:30-18:50João Miguel HENRIQUES, Universidad Eötvös Loránd de Budapeste, Augusto Casimiro: um poeta nas trincheiras da Flandres

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Aula BCUT


Moderatore: Alessandro ROSSELLI, Università di Szeged

15.00-15.20Ellen PATAT, Università degli Studi di Milano, Spazio e identità: Paolo Rumiz in Appia
15.20-15.40Alessandro CARAVELLA, Università per Stranieri, Perugia, «Era come se ci separasse il mare» - Interferenze e contrasti in "Cronaca familiare”, di Vasco Pratolini
15.40-16.00Daniela BOMBARA, Università di Messina, Putte onorate, suocere affettuose, padri in crisi: Terenzio nostro contemporaneo
16.00-16.20Gloria GRAVINA, Università dell’Ovest di Timisoara, Cartellonistica d'Opera e illustrazioni tra libretti e partiture
16:20-17:00Pausa caffé


Tavola rotonda dedicata ai trent’anni dalla morte di Leonardo Sciasia
Moderatore: Giovanni CAPECCHI, Università per Stranieri, PERUGIA

17.00-17.20Viorica BĂLTEANU, Università dell’Ovest di Timisoara, Trent’anni senza Leonardo Sciascia
17.20-17.40Giovanni CAPECCHI, Università per Stranieri, Perugia, Colpi di penna come colpi di spada: Sciascia e la scrittura come opposizione
17.40-18.00Giulia CALZONI, Università per Stranieri, Perugia, Leonardo Sciascia, un uomo contro. Come è stato ricordato uno degli scrittori d'opposizione più rilevanti in Italia
18.00-18.30Presentazione di volumi,
Presiede Daniela BOMBARA
- Oana SĂLIȘTEANU, Università di Bucarest, Jacopone da Todi, Cele mai frumoase Laude/Le più belle Laude, Casa Editrice Humanitas, 2018
- Giovanni CAPECCHI, Università per Stranieri, Perugia, Sulle orme dei poeti. Letteratura, turismo e promozione del territorio, Edizioni Pàtron, 2019
- Afrodita Carmen CIONCHIN, presentazione della rivista bilingue Orizzonti culturali italo-romeni

ISTORIE – ARTĂ – RELIGIE
Sala A11


Moderator: Laura MESINA, Universitatea din București

14.30-14.50Nicolas BEN MUSTAPHA, Université de Bourgogne/Franche-Comté (Besançon); laboratoire ISTA (Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité), Géographie et environnement d'une Germanie insoumise
14.50-15.10Alessandro ROSSI, Ateneo, Istituto di appartenenza: ITT – LSA "Ettore Molinari" Milano, Un caso di “lingua plurale”: l’impiego del linguaggio settoriale giuridico nel conflitto tra cattolici e donatisti nell’Africa Romana del V secolo (Collatio Cartaginensis 411)
15.10-15.30Laurențiu NISTORESCU, Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus Timișoara, Geographia Ravennantis și Dacia: o mărturie despre interferențele dintre provinciile post-romane în secolul VII
15.30-15.50Florina CIURE, Muzeul "Ţării Crişurilor" Oradea, Le conquiste degli Asburgo nel Banato (1691) in alcune fonti veneziane coeve
15:50-16:00Frédéric SPAGNOLI, Université de Franche-Comté (Besançon), La place de l’héritage romain et d’une culture romano-chrétienne dans les sociétés française et italienne
16:00-16:30Lorenzo MARMIROLI, Dip.to di Italianistica dell'Università di Szeged, Interferenze e contrasti in Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu. Dallo slancio interventista ideale alla realtà della guerra di trincea (1914-1918)
16:20-17:00Pauză de cafea


Moderator: Florina CIURE, Muzeul „Ţării Crişurilor" Oradea

16.50-17.10Laura MESINA, Universitatea din București, Romanicul rural. Interferențe și contraste
17.10-17.30Mihaela VLĂSCEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Forme şi conținuturi ale sensibilității barocului în artă
17.30-17.50Francesco RUVOLO, Scuola secondaria Milano, «Seara conversat cu Bamberg». Carlo I di Romania, Felix Bamberg e l’amore per l’arte italiana. Con documenti inediti
17.50-18.10Mathieu MOKHTARI, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, «Noi nu suntem urmașii Romei». Les interférences identitaires dans l’espace roumain vues à travers le prisme de l’histoire et de l’archéologie, du XIXe siècle à nos jours
18:10-18:30Radu PĂIUȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara, Aspecte ale activității comuniste în Banat în anul 1945

MUZICĂ ȘI TEATRU
Sala A01


Moderator: Mihaela Silvia ROȘCA, Universitatea de Vest din Timișoara

15.00-15.20Mihaela Silvia ROȘCA, Universitatea de Vest din Timișoara, Contribuţia dirijorului de operă la consolidarea teatrului liric contemporan
15.20-15.40Silvia Sorina MUNTEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Aspecte tehnico-interpretative în vocalitatea sopranelor dramatice
15.40-16.00Roxana-Sorana ARDELEANU, Universitatea de Vest din Timișoara, Limbajul artistic, mijloc de expresie și expresivitate
16.00-16.20Ioana Mia IUGA, Universitatea de Vest din Timișoara, Reverberaţiile commediei dell’ arte în opera veristă italiană – Gianni Schicchi de G. Puccini
16:20-17:00Pauză de cafea


Moderator: Mihaela Silvia ROȘCA, Universitatea de Vest din Timișoara

16.50-17.10Aida MARC, Universitatea de Vest din Timișoara, Studiu comparativ al piesei pentru pian Ondine
17.10-17.30Cristian-Robert SZÉKELY, Universitatea de Vest din Timișoara, Aspecte modale în creațiile muzicale pentru marimba: Steve Reich – Nagoya Marimba. Keiko Abe – Dream of the Cherry Blossoms
17.30-17.50Ahmed Hassan ALSHAMKHANI ABDULHALEM, Universitatea Al Basrah, Basra, Irak, Introspecţie în aria culturală a colindului din exteriorul spaţiului folcloric românesc

SÂMBĂTĂ, 15 IUNIE 2019

Sala A01

10.00-11.00Conferință în plen: Jukka HAVU, Universitatea din Tampere, Finlanda/ Membru corespondent din străinătate al Academiei Regale Spaniole, Los tiempos imperfectivos y perfectivos en las lenguas románicas – estabilidad y cambio
11.00-11.30Pauză de cafea
11.30-13.00Lucrări pe secțiuni
13.00-14.30Prânzul (Restaurant Rustic, Bd. Mihai Viteazu, nr. 1B)
15.00-18.00Vizitarea expozițiilor Muzeului Național al Banatului (Bastionul Maria Theresia, str. Martin Luther, nr. 4) / Visite guidée des expositions du Musée National du Banat / Visita alle mostre custodite nel Museo del Banato / Visita de las exposiciones del Museo Nacional del Banat:
- Marea Unire reflectată în colecțiile cabinetului de stampe al Bibliotecii Academiei Române / La Grande Union des Pays Roumains, illustrée dans les collections d’estampes de la Bibliothèque de l’Académie Roumaine / La Grande Unità nelle Collezioni del Gabinetto di Stampe della Bibioteca dell'Accademia Romena / La Gran Unión reflejada en las colecciones del Gabinete de estampas de la Biblioteca de la Academia Rumana
- Patrimonium 2018
- Out of Time
18.00Cina festivă (Restaurantul Flora, Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 14)

CARTE ŞI BIBLIOTECĂ
Aula BCUT


Moderator: Manuela ZĂNESCU, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara

09.20-09.40Ivona OLARIU, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi / Asociaţia Anelis Plus, Rolul bibliotecilor în tranziţia spre Open Access (OA): tendinţe europene
09.40-10.00Gabriela PANU, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, Consumul de carte academică în Timișoara comunistă
10.00-10.20Ana Adelina COTARCEA, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, Cum ajungeau antreprenorii bănățeni, la jumătatea secolului al XIX-lea, la marele public prin intermediul ziarelor
10.20-10.40Vasile DOCEA, Universitatea de Vest Timişoara, Cine a realizat catalogul bibliotecii regelui Carol I ?
10.40-11:00Pauză de cafea


Moderator: Manuela ZĂNESCU, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara

11.00-11.20Ioana Simina FRÎNCU, Lib2Life PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017/Universitatea de Vest din Timișoara, Forme de copyright infringement în traducțiile pre limbă rumânească din veacul al XIX-lea
11.20-11.40Mircea MĂRAN, Școala de Studii Înalte pentru Educatori „Mihailo Palov”, Vârșeț, Serbia, Cărți și biblioteci românești în Banatul sârbesc
11.40-12.00Manuela ZĂNESCU, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timişoara, Organizarea și funcționarea bibliotecilor universitare din România în a doua jumătate a secolului XX: cadru normativ

LITTÉRATURE FRANÇAISE
Salle 042a


Modératrice : Monica GAROIU, Université du Tennessee à Chattanooga, États-Unis

11.00-11.30Monica GAROIU (Université du Tennessee à Chattanooga, États-Unis), Interférences médiatiques : Photographie et littérature dans Douleur exquise de Sophie Calle
11.30-12.00Roxana MAXIMILIAN (Université Babeș – Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie), Les interférences entre l’Histoire et la littérature dans l’œuvre de Sylvie Germain. L’image de la Deuxième Guerre mondiale
12.00-12.30Mădălina-Ioana TŐK (Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie), Symbioses et contrastes - la prostitution en France au XIXe siècle
12.30-13.00Ramona MALIȚA (Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie), La farce de Maître Pathelin : farce et/ou comédie ?

LITTÉRATURES FRANCOPHONES
Salle 204


Modératrice : Ioana  MARCU, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie

11.00-11.30Alexandra DĂRĂU-ȘTEFAN (Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie), Amour de bienveillance, amour de concupiscence : interférences ou Quand Agapè rencontre Éros dans l’œuvre de J.-M.G. Le Clézio
11.30-12.00Luciana PENTELIUC-COTOŞMAN (Université Tibiscus de Timișoara, Roumanie), Configurations poétiques de l’ennui dans l’espace culturel de la Romania
12.00-12.30Ioana  MARCU (Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie), Rencontre(s) et dissemblance(s) dans les romans Le Thé au harem d’Archi Ahmed de Mehdi Charef, Boumkoeur de Rachid Djaidani et Ma part de Gaulois de Magyd Cherfi

LETTERATURA ITALIANA
Aula 329


Moderatore: Oana SĂLIȘTEANU, Università di Bucarest

11.30-11.50Barbara TONZAR, Università di Palackého, Olomouci, Immagini letterarie delle colonie: Flaiano ed Emanuelli
11.50-12.10Aleksandra BLATEŠĆ, Università di Novi Sad, Proverbi latini nell’italiano contemporaneo
12.10-12.30Tamara STANIĆ, Università di Novi Sad, Leopardi come una fonte di ispirazione nella poetica di Ivo Andrić
12:30-12:50Alessandro ROSSELLI, Università di Szeged, Interferenze e contrasti tra coraggio e paura e pubblico e privato in due opere di Beppe Fenoglio, sulla Resistenza italiana: alcuni racconti  de I ventitre giorni della città di Alba (1952) e il romanzo Una questione privata (1963)
13:00-14:30Pausa pranzo


Moderatore:  Lorenzo MARMIROLI, Università di Szeged

15.00-15.20Remo CASTELLINI, Università di Vienna, "Sera di Gavinana" di Vincenzo Cardarelli tra contemporaneità e tradizione
15.20-15.40Francesca BRAVI, Christian – Albrechts, Università zu Kiel, “I nostri giochi anch’essi son cinque, come erano gli antichi”. Olimpiadi letterarie celebrate dall’Accademia dell’Arcadia nel Settecento
15.40-16.00Oana SĂLIȘTEANU, Università di Bucarest, Se non è zuppa, è pan bagnato. Invarianti tematiche e variazioni fraseologiche e paremiologiche nella Romània
16:00-16:20Martin FRANKEN, Università di Aix-Marseille, Misticismo e Psicopatologia: Jacopone da Todi
16:20-16:40Lorenzo MARMIROLI, Università di Szeged, Il romanzo psicologico La madre di Eva di Silvia Ferreri (2017): interferenze di genere e contrasti tra vita familiare reale e ideale conducono a una nuova Genesi

LENGUA ESPAÑOLA
Aula 307


Moderadora: Oana DUŢĂ, Universidad de Craiova

11.20-11.40Mihai ENĂCHESCU, Universidad de Bucarest, Comida, bebida y vida sana – similitudes y contrastes entre e refranero español y e rumano
11.40-12.00Simona Luiza ŢIGRIŞ, Universidad de Bucarest, Un análisis pragmaretórico de los discursos de Simón de Bolívar dirigidos a los colombianos (1821-1830)
12.00-12.20Luminiţa VLEJA, Universidad de Oeste de Timişoara, Proyecto MUST: traducción e interferencias desde el TO hacia el TL
12:20-12:40Sanda Valeria MORARU, Universidad Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, Expresiones coloquiales con palabras del campo semántico de la automoción: convergencias entre el español y el rumano
12:40-13:00Cristina VARGA, Universidad Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca, El rumano y la intercomprensión en las lenguas románicas

ISTORIE – ARTĂ – RELIGIE
Sala A11


Moderator: Radu PĂIUȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara

11.20-11.40Eusebiu Marcel NARAI, Universitatea de Vest din Timișoara, Atitudinea marilor puteri europene față de crizele internaționale majore din anii 1938-1939 reflectată în paginile cotidianului bănățean “Vestul”
11.40-12.00Remus Mihai FERARU, Universitatea de Vest din Timișoara, Împărații bizantini, regii persani și Biserica nestoriană în secolele V-VII: interferențe și contraste în sânul creștinismului răsăritean
12.00-12.20Cristina TUDOR, Universitatea de Vest din Timișoara, Organizarea Bisericii Ortodoxe Române din Banat în perioada comunistă
12:20-12:40Marius GOLEA, Universitatea de Vest din Timișoara, Conservatorism și inovare în discursul religios creștin
12:40-13:00Simona REGEP, Universitatea de Vest din Timișoara, Interferențe ale culturii norico-pannonice în Dacia romană. Prezența populației norico-pannonice la Tibiscum

 

Descarca brosura (PDF)

Apel la comunicări


Colocviul Internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană (CICCRE)
ediţia a VIII-a, 14-15 iunie 2019,
Universitatea de Vest din Timişoara

cu tema

Interferențe și contraste în Romània


Ediţia a VIII-a a Colocviului Internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană va fi dedicată complexei problematici a simbiozelor şi specificităților din Romània.

Modul de răspândire a limbii, culturii şi civilizaţiei latine a determinat configurarea unor trăsături specifice în fiecare dintre fostele provincii ale Imperiului, odată cu transformarea latinității în romanitate. În dezvoltarea şi legăturile lor de lungă durată, limbile, literaturile, arta, istoria şi religia au cunoscut salturi calitative în explicarea cărora specialiştii au manifestat adesea păreri contradictorii. Cu toate aceste trăsături specifice, s-au conturat numeroase asemănări sau invariante, datorate fie unui fond comun, fie influenţelor reciproce romanice.

În întreaga istorie a romanităţii s-au menţinut, în diferitele limbi de cultură, cunoaşterea și studiul Antichităţii (mai ales a celei de limbă latină), popularizându-se astfel, la un moment dat, artele „liberale”, printre care gramatica, dialectica, retorica, muzica, etc., dar şi ideea de mimesis, promovată în artă de literaturile romanice.

Din întregul fond cultural al Antichităţii cultura creştină a preluat creaţiile valoroase, menţinându-le ca modele care au fost, de-a lungul timpului, receptate şi valorificate în zonele romanizate, modele şi tendinţe cu rol extrem de important în plan lingvistic, cultural şi stilistic, îndeosebi. Totodată, în afara imitării modelelor de perfecţiune, aşa cum erau ele reprezentate în operele Antichităţii, conştiinţa romanităţii a marcat modele şi predispoziţii care au influenţat puternic remarcabila coerenţă a romanităţii în planul vieţii spirituale.

Colocviul supune atenţiei o problematică deosebit de semnificativă, cea a omului romanic, în accepţiunea sa complexă, având o faţă întoarsă spre trecut şi o faţă modernă, polimorfă și polivalentă. În orizontul acestei tematici se înscriu, de pildă, dualitățile latin/romanic, clasic/romantic, literaturile Nordului/literaturile Sudului pornite dinspre Germania romantică sau celebra Querelle des Anciens et des Modernes, cu linii de evoluţie pline de consecinţe pentru lumea şi arta romanică.

Sunt acestea doar câteva dintre reflexele evolutive din diversele arii ale Romàniei. Toţi cei interesați – cadre didactice, cercetători, doctoranzi – de problematica ediției a VIII-a a colocviului, indicată succint, dar și de alte subiecte care să reflecte simbiozele sau, dimpotrivă, contrastele ce se manifestă în spațiul romanității sunt invitaţi să propună comunicări pentru una dintre secţiunile colocviului: limba și literatura latină; limba și literatura română; limba română ca limbă străină; limba și literatura franceză; limba și literatura italiană; limba și literatura portugheză; limba și literatura spaniolă; didactica limbilor romanice; istorie și religie; muzică și teatru; arte plastice; carte și bibliotecă.

Organizatori şi parteneri

Această manifestare științifică este organizată de către Centrul de Studii Romanice din Timişoara (CSRT) de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Universitatea din Szeged, precum și cu Ambasada Spaniei, Consulatul Spaniei la Timișoara, Consulatul Italiei la Timișoara, Centrul de Limba Portugheză din Timișoara – Institutul „Camões” I.P. Lisabona, Institutul Francez din Timișoara, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara.

Președinta colocviului: conf. univ. dr. Valy CEIA

Comitetul științific

Prof. univ. dr. Eugenia ARJOCA-IEREMIA, Universitatea de Vest din Timișoara
Cercetător științific I. habil. Laura BĂDESCU, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română
Prof. univ. dr. emerit Florica BECHET, Universitatea din București
Prof. univ. dr. emerit Doina BENEA, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Tibor BERTA, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. Frédérique BIVILLE, Universitatea „Lumière”, Lyon
Conf. univ. dr. Mirela BORCHIN, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Jenny BRUMME, Universitatea „Pompeu Fabra”, Barcelona
Prof. univ. dr.  Norberto CACCIAGLIA DHC, Universitatea pentru Străini, Perugia
Prof. univ. dr. habil. Giovanni CAPECCHI, Universitatea pentru Străini, Perugia
Prof. univ. dr. habil. Ioana COSTA, Universitatea din București & cercetător științific I la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română
Prof. univ. dr. habil. Vasile DOCEA, directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timișoara
Conf. univ. dr. Monica FEKETE, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. HDR Katarzyna GADOMSKA, Universitatea Sileziană din Katowice
Conf. univ. dr. Elena GHIȚĂ, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. emerit José Manuel GONZÁLEZ CALVO, Universitatea Extremadura, Cáceres, membru corespondent al Academiei Regale Spaniole
Prof. univ. dr. emerit Jukka HAVU, Universitatea din Tampere, membru corespondent al Academiei Regale Spaniole
Prof. univ. dr. HDR Ioan IOVAN, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Coman LUPU, Universitatea din București & Facultatea Pedagogică din Bratislava
Prof. univ. dr. HDR Laszlo MARJANUCZ, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. HDR Ileana OANCEA, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Adriano PAPO, Universitatea din Udine și Centrul de Studii Adria-Danubia, Duino Aurisina, Trieste
Prof. univ. dr. Antonio PATRAȘ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prof. univ. dr. Elena PÎRVU, Universitatea din Craiova
Prof. univ. dr. habil. Vasile POPOVICI, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Alessandro ROSSELLI, Universitatea din Szeged
Prof. univ. dr. habil. Eleonora RINGLER PASCU, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. habil. Lucian Emil ROȘCA, Universitatea de Vest din Timișoara
Conf. univ. dr. Mihaela Silvia ROŞCA, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Leonardo SARACENI, Institutul Superior de Muzică „Francesco Cilea”, Castrovillari
Prof. univ. dr. Oana SĂLIŞTEANU, Universitatea din București
Lector univ. dr. Andreea TELETIN, Universitatea din București & Universitatea Sorbona, Paris 3
Prof. univ. dr. Maria ȚENCHEA, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Libuše VALENTOVÁ, Universitatea Carolină din Praga
Conf. univ. dr. HDR Estelle VARIOT, Universitatea Aix-Marseille, AMU
Dr. Leonard VELCESCU, cercetător CRESEM-CRHiSM, Universitatea „Via Domitia” din Perpignan
Prof. univ. dr. habil. Violeta ZONTE, Universitatea de Vest din Timișoara