Participare

  • Comunicările vor fi susţinute în una dintre limbile: franceză, italiană, portugheză, română, spaniolă.
  • Durata de susţinere a comunicărilor este de 15 de minute, urmate de 5 minute de întrebări şi discuţii.
  • Lucrările prezentate vor fi supuse reviziei comitetului ştiinţific al colocviului, care va face propunerea de publicare în volumul manifestării, Quaestiones Romanicae, tipărit la Editura JATEPress a Universităţii din Szeged.
  • Adresa de corespondență electronică este ciccre@e-uvt.ro.

Taxa de participare la CICCRE 2022 este de 50 € sau 230 lei. Plata se face în zilele colocviului, la biroul de înregistrare. Taxa acoperă mapa individuală, pauzele de cafea, prânzul, cina şi publicarea articolului (după o selecţie prealabilă realizată de către comitetul științific al CICCRE și după supunerea articolului procesului de peer-review). Transportul și cazarea pe durata manifestării sunt suportate de către participanţi.

Calendarul colocviului

  • Ediţia a X-a a CICCRE se va desfăşura în zilele de 10-11 iunie 2022 la Universitatea de Vest din Timişoara, bd. Vasile Pârvan, nr. 4.
  • Fişa de înscriere va fi completată online până la data de 1 mai 2022, fiind disponibilă pe pagina colocviului: ciccre.uvt.ro/ro/ciccre/fisa-de-inscriere.
  • Data de acceptare şi de notificare a comunicărilor este 15 mai 2022.
  • Varianta finală a textelor trimise spre publicare este așteptată până la 15 noiembrie 2022 pe adresa colocviului (ciccre@e-uvt.ro) și a președintei colocviului (valy.ceia@e-uvt.ro).
  • Volumul manifestării, Quaestiones Romanicae X, va fi lansat în 10 iunie 2023.