Meditaţii despre concurenţa între femeie şi bărbat: mituri, istorii, actualităţi

Summary: Remarks on the competition between woman and man: myths, history, present state. In Moldavian Universities, together with the vocational education, teachers and students are provided with extracurricular activities which contribute to the development of cultural and social abilities. We could mention the following: lessons with specially designed topics, thematic reports, scientific research etc. In order to achieve success in organizing and performing these activities the teacher should have additional training (the State Agrarian University of Moldova provides such courses). The current paper’s topic is the "competition between woman and man", in our opinion one of the most frequent topics for extracurricular activities. The paper is structured as follows: I. myths (the myth that women are created from Adam's rib), II. history (the legend of the cavewoman), III. past and present societies (women living in cities, women in the Middle Ages, troubadours, courtesy towards women in Europe etc.) and women in the Balkans. Holidays like the Dragobete and Mărţişor are considered symbols of the respect for women.

Keywords: extracurricular activities, the woman-man duality, the competition between woman and man

Rezumat: In universităţile din Moldova, alături de educaţia vocaţională, profesorii şi studenţii desfăşoară şi activităţi extracurriculare care contribuie la dezvoltarea competenţelor culturale şi de integrare socială. Le menţionăm pe următoarele: cursuri cu teme speciale, raporturi tematice, cercetare etc. Pentru a avea rezultate în organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi profesorul ar trebui să aibă o pregătire specială (Universitatea Agrară de Stat din Moldova oferă astfel de cursuri). Tema prezentului articol este „competiţia dintre femeie şi bărbat”, în opinia noastră una dintre cele mai frecvente teme abordate în activităţile extracurriculare. Articolul este structurat astfel: I. Mituri (mitul potrivit căruia femeile au fost create din coasta lui Adam), II. Istorie (legenda femeilor din peşteră), III. Societăţi trecute şi prezente (femei locuind în oraşe, statutul femeii în Evul Mediu, perioada trubadurilor, curtoazia în Europa) şi femeile din Zona Balcanică. Sărbători precum Dragobetele şi Mărţişorul sunt considerate simboluri ale respectului pentru femei.

Cuvinte-cheie: activitate educativă extraşcolară, diada femeie-bărbat, confruntarea femeie-bărbat