CSRT

Centrul de Studii Romanice din Timişoara (CSRT) s-a înfiinţat în anul 2013, ca urmare a iniţiativei unor cadre didactice de la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, interesate de dezvoltarea dialogului ştiinţific şi de cercetare în cadrul romanisticii şi a (sub)disciplinelor asociate. Reuneşte, în principal, cadre didactice şi cercetători din departamentele şi catedrele FLIT, care, din dorinţa de a crea o punte între limbi şi culturi romanice caracteristice unor părţi importante ale Europei şi Americii latine, au pus bazele Colocviului Internaţional Comunicare şi Cultură în Romània Europeană (CICCRE), început în 2012 şi continuat anual. Volumul colocviului, Qvaestiones Romanicae, conţine comunicările susţinute la acest colocviu şi se adresează atât specialiştilor din domeniul romanisticii, cât şi tinerilor cercetători cu preocupări legate de cultura nutrită de romanitate.

Obiective

- prioritatea strategică a centrului este activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară avansată, care reprezintă baza procesului de învăţământ superior (cf. Art. 1.3. din Regulamentul Cercetării Ştiinţifice şi Creaţiei Universitare elaborat în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, OG 57 / 2002 (modificat şi completat prin OG 6 / 2011) privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, Legii nr. 319 din 8 iulie 2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) şi Cartei UVT;
- valorificarea potenţialului didactic şi de cercetare a programului de master Studii romanice culturale şi lingvistice: latină, franceză, italiană, spaniolă din cadrul FLIT a UVT; 
- activitatea CSRT, corelată în mod direct cu sprijinirea misiunii educative a universităţii, este direcţionată spre proiecte concrete cu conţinut pluridisciplinar, trans- şi interdisciplinar care să contribuie la sensibilizarea tinerilor asupra susţinerii activităţilor de cercetare din mediul preuniversitar şi a cercurilor studenţeşti de profil din Timişoara;
- organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, mese rotunde, conferinţe, dezbateri şi lansări de carte, precum şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice şi a mediului universitar;
- acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate de domeniul romanisticii şi al ştiinţelor conexe;
- dezvoltarea de programe proprii culturale şi de cercetare în regim de parteneriat cu instituţii de profil din ţară şi străinătate.

Membri

Conf. univ. dr. Luminița Vleja, director
Prof. univ. dr. emerit Ileana Oancea, preşedinte onorific
Lect. univ. dr. Mirela Boncea
Conf. univ. dr. Mirela Ioana Borchin
Lector. univ. dr. Emina Căpălnăşan
Conf. univ. dr. Remus Feraru
Conf. univ. dr. Ramona Maliţa-Tanc, vicepreşedinte
Conf. univ. dr. Mariana Pitar
Muzeograf dr. Călin Timoc
Conf. univ. dr. Luminiţa Vleja, preşedinte
Lect. univ. dr. Simona Regep
Conf. univ. dr. Valy Ceia
Lector. univ. dr. Nadia Obrocea
Asist. univ. dr. Ioana Marcu
Lector de limba portugheză (International lecturer Camões Institute) drd. Iolanda Vasile
Doctorand Roxana Maria Creţu
Masterand Florin Gherheş

Alte informaţii

1. CSRT sprijină manifestarea ştiinţifică internaţională Comunicare şi Cultură în Romània Europeană (CICCRE).

2. Împreună cu parteneri ca Ambasada Spaniei la Bucureşti, Ambasada Portugaliei la Bucureşti, Consulatul onorific al Spaniei la Timișoara, Consulatului onorific al Italiei la Timișoara, Institutul Cultural Francez, Sindicatul „Universitas Timisiensis” etc. promovează şi susţine financiar publicaţia anuală Qvaestiones Romanicae şi încurajează schimbul de carte şi de idei cu alte centre de cercetare de profil;

3. CSRT urmăreşte cultivarea unui modus vivendi în rândul tinerilor prin dezvoltarea abilităţii de a lucra în echipă şi de a gestiona munca de voluntariat, având în vedere strategiile şi direcţiile prioritare la nivel regional, naţional şi internaţional, precum şi strategia la nivel instituţional, punând accentul pe domeniul de cercetare (în principal, dezvoltarea cunoaşterii lumii romanice).