Participare

  • Comunicările vor fi susţinute în una dintre limbile: franceză, italiană, portugheză, română, spaniolă.
  • Durata de susţinere a comunicărilor este de 15 de minute, urmate de 5 minute de întrebări şi discuţii.
  • Lucrările prezentate vor fi supuse reviziei comitetului ştiinţific al colocviului, care va face propunerea de publicare în volumul manifestării, Quaestiones Romanicae, tipărit la Editura JATEPress a Universităţii din Szeged.
  • Adresa de corespondență electronică este ciccre@e-uvt.ro.

Taxa de participare la CICCRE 2022 este de 50 € sau 230 lei. Plata se face în zilele colocviului, la biroul de înregistrare. Taxa acoperă mapa individuală, pauzele de cafea, prânzul, cina şi publicarea articolului (după o selecţie prealabilă realizată de către comitetul științific al CICCRE și după supunerea articolului procesului de peer-review). Transportul și cazarea pe durata manifestării sunt suportate de către participanţi.

Calendario del convegno

  • 10-11 giugno 2022, la X-a edizione del convegno CICCRE presso l’Università di Ovest di Timişoara, bd. Vasile Pârvan, nr. 4.
  • 1 maggio 2022, scadenza invio modulo d’iscrizione contenente obbligatoriamente il riassunto della proposta nella lingua della comunicazione nonché in inglese (200-250 parole).
  • Il modulo di iscrizione, disponibile sul sito del convegno ciccre.uvt.ro/it/ciccre/fisa-de-inscriere, verrà compilato online, entro il 1 maggio 2022.
  • 15 maggio, 2022, data comunicazione dell’accettazione o meno dei lavori proposti.
  • La variante finale per la pubblicazione della proposta nel volume Quaestiones Romanicae verrà mandata entro il 15 novembre 2022, ai seguenti indirizzi: ciccre@e-uvt.rovaly.ceia@e-uvt.ro.
  • Gli Atti del convegno, Quaestiones Romanicae X edizione, verranno presentati nel giorno 10 giugno 2023.