Viorel Țigu, pictor și restaurator de biserici. Formarea sa profesională și activitatea desfășurată în domeniul artei religioase ortodoxe române din Banat în perioada 1950-1960

Abstract: (Viorel Țigu, church painter and restorer. Professional apprenticeship and activity in the field of Romanian Orthodox religious art in Banat during 1950-1960). This study presents the life and activity of Viorel Țigu, who was a historian, researcher, painter and restorer of churches. His artistic apprenticeship was undertaken during the communist period, but he continued his activity after 1989. Viorel Țigu exceeded the limits set by the regime, participating intensely in the conservation, restoration and enrichment of the cultural heritage of Banat and Transylvania and beyond. He dedicated himself from an early age to artistic activity, restoring and painting numerous places of worship. He was a follower of the sacred observance of the tradition of the Romanian Orthodox Church, of Christian dogma, of theological teaching, but he remained open to creation and innovation. The material captures stories about his family, childhood, adolescence and years of study. Viorel Țigu met prominent personalities in the religious art field, managing at the same time to build a beautiful career in a regime full of oppressors.

Keywords Viorel Țigu, artist, communist period, restoration, church painting.

Rezumat: Studiul prezintă viața și activitatea lui Viorel Țigu, care a fost istoric, cercetător, pictor și restaurator de biserici. Formarea sa artistică a fost întreprinsă în perioada comunistă, dar și-a continuat activitatea și după 1989. Viorel Țigu a depășit limitele trasate de regim, participând intens la conservarea, restaurarea și îmbogățirea patrimoniului cultural al spațiului bănățean și transilvănean și nu numai. S-a dedicat de timpuriu activității artistice, restaurând și pictând numeroase lăcașuri de cult. A fost adeptul respectării cu sfințenie a tradiției Bisericii Ortodoxe Române, a dogmei creștine, a învățăturii teologice, însă a rămas deschis în fața creației și inovației. Materialul surprinde relatări despre familie, copilărie, adolescență și ani de studiu. Viorel Țigu a cunoscut personalități marcante din domeniul artei religioase, reușind, în același timp, să își construiască o carieră frumoasă într-un regim încărcat de opreliști.

Cuvinte-cheie: Viorel Țigu, artist, perioada comunistă, restaurare, pictură bisericească.

Sectiune
Istorie și studii culturale
Pagina
178
DOI
10.35923/QR.09.03.17