Valorificarea repertoriului plurilingv și pluricultural de origine orientală în predarea românei ca L2. Termeni referitori la viața publică

Abstract: (Building on the Plurilingual and Pluricultural Repertoire of Oriental Origin in Teaching Romanian as a Second Language. Terms regarding public life) This paper aims to present an analysis of the process of building on a plurilingual and pluricultural repertoire of oriental origin, from the perspective of integrating this linguistic and cultural resource in the process of teaching Romanian as a second language to students speaking languages such as Arabic, Turkish or Persian. The methodological premises of this approach are offered by theoretical studies on the influence of oriental languages on the Romanian vocabulary, but also by the suggestions offered by the Complementary Volume with New Descriptors from 2020, which develop the descriptors from the Common European Framework of Reference for Languages published in 2001. The first stage in this process of developing the plurilingual and pluricultural repertoire is gaining the awareness of the existence of a common lexical fund in which there are terms that were assimilated in the Romanian language, especially from the Turkish language, some of them actually originating in Arabic or Persian. Subsequently, students are encouraged to discover themselves such common elements meant to enrich this repertoire, in a mediation process which highlights the specific cultural load, both in terms of the semantic similarities between the Romanian words and their equivalents in the languages of origin, as well as the diversity of sociocultural and pragmatic aspects that differentiate them. This intercultural perspective of integrating oriental lexical resources in the process of teaching Romanian as a second language facilitates the diversification of the mental dictionary of foreign students, giving them a sense of familiarity that diminishes the pressure of linguistic and cultural distance between Romanian and their mother tongues.

Keywords: plurilingual repertoire, pluricultural repertoire, Romanian as a second language, oriental languages, mental dictionary.

Rezumat: Prezenta lucrare își propune o analiză a constituirii și valorificării unui repertoriu plurilingv și pluricultural de sorginte orientală, din perspectiva integrării acestei resurse deopotrivă lingvistice și culturale în procesul de predare a românei ca L2 la grupe de studenți vorbitori ai unor limbi precum araba, turca sau persana. Premisele metodologice ale acestei abordări sunt oferite de studii teoretice privind influența limbilor orientale asupra limbii române, dar și de sugestiile oferite de Volumul complementar cu noi descriptori din 2020, care vin în completarea descriptorilor din Cadrul european comun de referință pentru limbi din 2001. O primă etapă în acest proces de formare a repertoriului plurilingv este conștientizarea existenței unui fond lexical comun în care se regăsesc termeni care au pătruns în limba română în special pe filieră turcă, unii dintre aceștia având de fapt originea în limba arabă sau în limba persană. Ulterior, studenții sunt încurajați să descopere ei înșiși elementele menite să îmbogățească acest repertoriu, într-un proces de mediere prin care să evidențieze încărcătura culturală specifică, în ceea ce privește atât similitudinile semantice dintre cuvintele din limba română și echivalentele lor din limbile de proveniență, cât și diversitatea aspectelor socioculturale și pragmatice care le diferențiază. Această perspectivă interculturală de integrare a resurselor lexicale orientale în procesul de predare a românei ca L2 facilitează diversificarea dicționarului mental al studenților străini, oferindu-le un sentiment de familiaritate care diminuează presiunea distanței lingvistice și culturale dintre limba română și limbile lor materne.

Cuvinte-cheie: repertoriu plurilingv, repertoriu pluricultural, româna ca L2, limbi orientale, dicționar mental.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
313
DOI
10.35923/QR.10.01.22