Un soț şi un tată de neuitat. Liber Manualis

Abstract: (A Husband and a Father Never Forgotten. Liber ManualisIdentified by the author himself, Dhuoda, with a mirror (speculum), Liber Manualis is a book of advice addressed to the author's eldest son, Wilhelm. Separated from him, after being sent as a hostage to the court of Charles the Bald, Dhuoda, wife of the Duke of Septimania, lived alone in Uzes, in the south of France. During this period, she wrote the textbook she sent to Wilhelm in 843. Liber Manualis transcends the pattern of advice books, the mode of exposition being one of a meditative nature; as a result, we can talk about two directions in the analysis of the paper: one that aims at the conventional aspect and another that follows the introspective, personal aspect, difficult to detect from the material subject to formal constraints. These two aspects represent the two sides of the mirror in which we set out to capture the "reflection", not of the Dhuoda, not of its recipient, but of the barely outlined one, of Bernard, unforgettable husband and father.

Keywords: speculum, handbook, idealisation, convention, father, lord.

Rezumat: Identificat de către ȋnsăși autoarea lui, Duoda, cu o oglindă (speculum), Liber Manualis este o carte de sfaturi al cărei destinatar este fiul cel mare al autoarei, Wilhelm. Despărțită de el, după trimiterea lui ca ostatic la curtea lui Carol cel Pleșuv, Duoda, soţie a ducelui de Septimania, a trăit în singurătate, la Uzes, ȋn sudul Franței. Ȋn această perioadă, ea scrie manualul pe care ȋl trimite lui Wilhelm, în anul 843. Liber Manualis transcende tiparul cărţilor de sfaturi, modalitatea expunerii fiind una de natură meditativă; ca urmare, putem vorbi despre două direcţii în analiza lucrării: una care vizează aspectul convenţional şi alta care urmăreşte aspectul introspectiv, personal, greu de decelat din materialul supus constrângerilor formale. Aceste două aspecte reprezintă cele două feţe ale oglinzii în care ne-am propus să surprindem „reflecţia”, nu a Duodei, nu a destinatarul acesteia, ci pe aceea abia conturată, a lui Bernard, duce de Septimania, soţ şi tată de neuitat. 

Cuvinte-cheie: speculum, manual, idealizare, convenţional, părinte, stăpân.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
126
DOI
10.35923/QR.09.01.09