Topografia și mobilitatea memoriei în poezia contemporanǎ româneascǎ. O perspectivǎ comparativǎ

Abstract: (The Topography and Mobility of Memory in Contemporary Romanian Poetry. A Comparative Perspective) Starting from the poems recently written by Cristina Ispas and Luminiţa Amarie (authors who published their first books in 2007 and 2012), the paper will examine the joints between memory and some changes in space frame structure. As consequences of a sensory apprehension and of a kinesthetic approach (which are noticeable in the so-called “poem of walking”, suggested by Michel de Certeau) or brought about by the incentive graft of the essential truths, these joints highlight the shifts in traumatic disorders and outline space, corporal, mental and language (dis)continuities. 

Keywords: identity, disillusion, trauma, limit, assignment.

Rezumat: Plecând de la poemele recente scrise de Cristina Ispas și Luminiţa Amarie (autoare care au debutat în 2007, respectiv 2012), lucrarea urmǎrește punctele de articulaţie dintre modificǎrile organizǎrii spaţiale și memorie. Consecinţe ale tehnicii de aprehensiune senzorialǎ și de apropiere kinestezicǎ (determinatǎ în ceea ce Michel de Certeau numea “poem of walking”) sau generate de inocularea stimulativǎ a adevǎrului existenţial, aceste legǎturi spaţializeazǎ crize și schiţeazǎ cartografii binare. Grosso modo, dau mǎsura (dis)continuitǎţii locului, corpului, regiunilor cerebrale și limbajului.

Cuvinte-cheie: identitate, deziluzie, traumǎ, limitǎ, transfer.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
312
DOI
10.35923/QR.09.01.25