Terra sanguine rubricata” sau Rogerius de Apulia și memoria selectivă a unui dezastru

Abstract: („Terra Sanguine Rubricata” or Rogerius of Apulia and the Selective Memory of a Disaster) Few monuments of medieval Latin literature refer to the Romanian lands. One notable exception is undoubtedly the Epistola in miserabile carmen super destructione regni Hungariae, written by Master Roger, archdeacon of the cathedral of Oradea, around 1243. Accessible to the Romanian readers through the 1935 translation by Gheorghe Popa Lisseanu, the work continues to arouse the interest of historians, who considered it an important and objective historical source on the great Mongol invasion of 1241/1242. However, some of the author’s omissions of important realities of his times have generated much debate. A more accurate philological and literary analysis, however, is able to explain the author’s bias, his selections and omissions in recalling the tragic events of which he had been a direct witness. Certain ethnic and social realities also appear distorted in the narrative, the most interesting case being that of the German settlers in Hungary and Transylvania. Deciphering the political and cultural context to which the author refers provides a key to understanding how he attempts to construct the memory of that tragic chapter of Eastern-European history.

Keywords: medieval Latin literature, master Roger, Great Mongol invasion, selective historical memory, Transylvanian Saxons.

Rezumat: Puține dintre monumentele de literatură latină medievală se referă la spațiul românesc. Una dintre excepțiile notabile o reprezintă, fără îndoială, Epistola in miserabile carmen super destructione regni Hungariae, scrisă de arhidiaconul catedralei din Orădea Rogerius în preajma anului 1243. Accesibilă publicului român prin traducerea îngrijită de Gheorghe Popa Lisseanu în 1935, opera continuă să suscite interesul istoricilor, fiind considerată un izvor istoric important și obiectiv cu privire la marea invazie a tătarilor din anii 1241/1242. Cu toate acestea, omisiunile autorului cu privire la realități importante ale vremurilor sale suscită, de mai bine de un secol, importante dezbateri. O analiză filologică și literară mai atentă este în măsură, însă, să expliciteze selecția operată de autor în rememorarea tragicelor evenimente, precum și anumite omisiuni ale sale. Anumite realități etnice și sociale apar, de asemenea, reflectate distorsionat în lucrare, cazul cel mai interesant fiind cel al coloniștilor germani din Ungaria și Transilvania. Decelarea contextului politic și cultural la care autorul se raportează oferă o cheie pentru înțelegerea modului în care el încearcă să construiască memoria a acelui tragic capitol din istoria medievală a Europei răsăritene.

Cuvinte-cheie: literatură latină medievală, Rogerius, marea invazie tătară, memorie selectivă, sașii transilvăneni.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
69
DOI
10.35923/QR.09.01.05