Terminologia artelor plastice. O abordare lexicografică

Abstract: (Fine Arts’ Terminology. A Lexicographical Approach) In this paper I discuss the manner in which the Fine Arts’ terminology (architecture, painting, sculpture) is recorded and treated by Ion Costinescu in the Vocabularu romano-francesu [The Romanian-French Vocabulary] (Bucharest, 1870), highlighting the typology of terms, the graphical forms they occurred (i.e. terminological syntagms or not) and their origin.

Keywords: lexicography, Ion Costinescu, fine arts, architecture, sculpture, painting.

Rezumat: În această lucrare studiem modul în care este consemnată și tratată terminologia artelor plastice (arhitectură, pictură, sculptură) în Vocabularu romano-francesu (București, 1870), elaborat de Ion Costinescu, evidențiind tipologia termenilor, expresia grafică sub care se prezintă (sintagme terminologice sau nu) și originea acestora.

Cuvinte-cheie: lexicografie, Ion Costinescu, arte plastice, arhitectură, sculptură, pictură.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
228
DOI
10.35923/QR.10.01.14