Sull `Imperatore Traiano e il suo corteo triomfale raffigurati in un rilievo nel santuario della Fortuna Primigenia del Museo Archeologico Prenestino

Abstract: (About Emperor Trajan and his triumphant moments represented in one marble relief in Fortuna Primigenia sanctuary from Prenestino Archaeological Museum) The paper refers to a bas-relief - representing one of the triumphant moments of the Roman emperor Trajan - a work in marble, belonging to the imperial era and which is hosted by the Archaeological Museum of Palestrina, a very famous city in the antiquity, due to the sanctuary dedicated to the goddess Fortuna Primigenia. The sanctuary dates, according to the archaeological findings attesting the first settlements in the area, from the beginning of the eighth century B.C.

Keywords: Emperor Trajan, bas-relief, sanctuary, Palestrina.

Rezumat: Articolul de faţă face referire la un basorelief reprezentând unul din momentele triumfale ale împăratului roman Traian, lucrare în marmură ce aparţine epocii imperiale şi care este găzduită de Muzeul Arheologic din Palestrina, oraş foarte celebru în antichitate datorită Sanctuarului dedicat zeiţei Fortuna Primigenia. Sanctuarul datează, potrivit descoperirilor arheologice care atestă primele aşezări din zonă, de la începutul secolului al VIII-lea î. Hr.

Cuvinte cheie: împăratul Traian, basorelief, sanctuar, Palestrina.

Sectiune
Istorie și teologie
Pagina
28