Sever Pop – gramatician

Abstract: (Sever Pop – grammarian) Sever Pop is the author of Grammaire roumaine, a good comprehensive work covering all of the Romanian synchronic grammar aspects. This valuable synthesis of Romanian Grammar written in French, which was intended to be a textbook for university, has indubitable positive significance regarding the profile of the Romanian language and of Romania in the world. The volume is organized in books („Livres”) and Chapters, in which all the aspects of Romanian language are systematically described: I. Phonetics & Orthography, II. Morphology and III. Syntax. The introductory surveys cover some aspects of Romanian language history. The great amount of examples is a remarkable aspect of the study, especially since it has many etymological comparisons with words in French. The part concerning Morphology is the most extensive, but what is discussed under Syntax also contains information that in todays' grammar is included in the morphological description. This grammar study is used as a standard manual for Romanian, but can also be used by specialists for various research purposes (i.e. Chapter. Transformations phonétique, p. 56-86). The study of the distinguished grammatician Sever Pop is part of the tradition of Romanian as a foreign language works, that belongs to the great linguists of diaspora. The abundence of examples contained increases its potential as a valuable scientific applied linguistic resource, which can be used nowadays either for the native speakers of French, or for the understanding of the Romanian language through French.

Keywords: Sever Pop, Grammaire roumaine, Romanian Phonetics, Romanian Morphology, Romanian Syntax.

Rezumat: Sever Pop este autorul unei lucrări cuprinzătoare numite Gramatica românească, care acoperă toate aspectele gramaticii sincronice românești. Aceasta valoroasă sinteză de gramatică a limbii române, scrisă în limba franceză şi destinată utilizării ca manual universitar, are incontestabile valenţe pozitive pentru imaginea limbii române şi a României în lume. Volumul, organizat în Cărți („Livres”) și capitole, descrie sistematic toate aspectele limbii române: I. Fonetică și ortografie, II. Morfologie și III. Sintaxă. Studiile introductive acoperă unele aspecte ale istoriei limbii române. Numărul foarte mare de exemple este o aspect remarcabil al lucrării, cu atât mai mult cu cât oferă comparații etimologice cu termeni din limba franceză. Partea referitoare la morfologie este cea mai extinsă, dar și cea de sintaxă cuprinde informații care astăzi sunt discutate ca aspecte descriptive ale morfologiei. Această gramatică este folosită ca manual standard pentru limba română, dar poate fi utilizată de specialiști pentru alte scopuri de cercetare (de exemplu capitolul, Transformations phonétiques, p. 56-86). Volumul distinsului gramatician se înscrie în tradiţia lucrărilor de limbă română ca limbă străină ale marilor lingvişti români din diaspora. Bogăţia de exemple pe care le conţine îi măreşte considerabil atributul de resursă ştiinţifică valoroasă de lingvistică aplicată ce poate fi utilizată şi astăzi, fie pentru vorbitorii nativi de limbă franceză, fie ca limbă de mediere prin limba franceză.

Cuvinte-cheie: Sever Pop, Gramatica românească, Fonetica limbii române, Morfologia limbii române, Sintaxa limbii române.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
272
DOI
10.35923/QR.09.01.22