Salutul în limbajul tinerilor: o abordare pragmalingvistică

Abstract: (Greeting formulas in the language of young people: a pragmalinguistic approach) The present article aims to develop a semantic-pragmatic typology of greeting formulas used in the language of young people both in their relations with parents and family, in general, and with colleagues and friends, in particular. Starting from the premise that the greeting formula cumulates several functions, such as the factic, appeal and emotional functions, our analysis highlights their heterogeneity by inventorying both the greeting itself and the votive formulas and forms of address. In addition, our study conducted among students at the Faculty of Letters emphasizes the affective value of terms of address that can be considered marks of a "relational solidarity" (Katsiki 2000: 325) as well as the frequency of votive formulas that tend to eliminate the clichéd formula of greeting in favor of stereotypes that mitigate the separation of interlocutors. Finally, we can also underline the influence of globalization on greeting formulas, which contain a number of anglicisms, and their personalization according to the communication situation.

Keywords: greeting formulas, votive formulas, terms of address, pragmalinguistic approach.

Rezumat: Articolul de față își propune să realizeze o tipologie semantico-pragmatică a formulelor de salut (începutul și sfârșitul conversației) folosite în limbajul tinerilor atât în relațiile cu părinții și familia în general, cât și cu colegii și prietenii, în special. Pornind de la premisa că formulele de salut cumulează mai multe funcții, precum funcția fatică, de apel și emoțională, analiza noastră pune în evidență heterogeneitatea acestora prin inventarierea atât a salutului propriu-zis, cât și a formulelor votive și a formelor de adresare. În plus, analiza chestionarului aplicat studenților de la Facultatea de Litere va pune în evidență valoarea afectivă a termenilor de adresare, care pot fi considerați mărci ale unei „solidarități relaționale” (Katsiki 2000: 325), precum și frecvența formulelor votive care tind să elimine formula clișeizată a salutului în favoarea unor stereotipuri care atenuează despărțirea interlocutorilor. În cele din urmă, vom sublinia și influența mondializării asupra formulelor de salut, care conțin o serie de anglicisme, precum și personalizarea acestora în funcție de parametrii situației de comunicare.

Cuvinte-cheie: formule de salut, urări, termeni de adresare, abordare pragmalingvistică.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
263
DOI
10.35923/QR.10.01.17