Romanitas și gens togata. Embleme ale romanității

Abstract: (Registers of Identity Landmarks in Roman Literature) References to identity landmarks which cross our entire human existence, involving a prolific game of the variations that affect humans’ identity, of categories (i.e. genre, social, ethnical, professional, religious), as well as the very human condition are omnipresent in the Latin literature, in a variety of registers, from the burlesque to the tragical, from the ironical, humoristic or satirical reflexivity to the solemn, severe emphasizing, from the contingent notations to the systematic questioning, aiming at exhaustiveness. This paper identifies and emphasizes some of these hypostases and tonalities, resulting in a mosaic portrayal, with some missing pieces, yet very interesting and attractive, of the Roman representation of humans and humanity, from the point of view of their eternal and general characteristics, on the one hand, and their shallowness and caducity, on the other.

Keywords: Romanitas, humanitas, toga, gens togata, identity marks.

Rezumat: Referirile la reperele identitare ce jalonează întreaga existență umană, implicând un joc fecund al variațiilor ce vizează definirea individului, a categoriei (de gen, sociale, etnice, profesionale, religioase etc.), precum și a înseși condiției umane, sunt omniprezente în literatura latină în diferite registre, de la burlesc la tragic, de la reflexivitatea ironică, umoristică sau satirică la emfatizarea gravă, de la notația contingentă (fortuită) la problematizarea sistematică având năzuința exhaustivității. Din identificarea și prezentarea, în această comunicare, a unora dintre aceste ipostaze și tonalități, rezultă un portret mozaicat lacunar, dar cu atât mai interesant și atractiv, al reprezentării romane a omului și a umanității, în ce au acestea general și etern, dar și caduc și superficial.

Cuvinte-cheie: Romanitas, humanitas, toga, gens togata, mărci identitare.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
214
DOI
10.35923/QR.10.01.13