Rețeta culinară ca practică orală de partajare a cunoașterii

Abstract: (Culinary Recipe Marked by Orality) This paper aims to analyze recipes as oral practices for sharing culinary knowledge. These recipes have been the subject of field research we carried out in the period 2016-2021, as part of food heritage recording projects in different areas of Romania. The researchers and participants were involved in the preparation of a recipe, which formed the basis for a semi-structured interview about the food inherited from the family. Thus, these are both oral practices of passing on recipes prepared under the researcher’s eyes and passing on recipes from memory. A qualitative research approach was adopted, combining the interview with participant observation in the context of the field survey. This approach allowed us to analyze the types of knowledge transmitted through these practices of oral sharing of recipes.

Keywords: culinary recipes, knowledge, oral practices, heritage.

Rezumat: Lucrarea de față își propune să analizeze rețetele de bucătărie ca practici orale de partajare a cunoașterii culinare. Aceste practici au fost obiectul de cercetare al unor anchete de teren pe care le-am întreprins în perioada 2016-2021 în cadrul unor proiecte care au avut ca scop înregistrarea patrimoniului alimentar din diferite zone ale României. Cercetătorii și participanții au fost implicați în activitatea de pregătire a unei rețete, fapt care a stat la baza desfășurării unui interviu semistructurat legat de mâncărurile moștenite din familie. Este vorba, așadar, atât de practici orale de partajare a rețetelor care sunt pregătite sub ochiul cercetătorului, cât și de o partajare a rețetelor din memorie. A fost întreprinsă o cercetare calitativă care a combinat interviul cu observația participativă în contextul anchetei de teren. Acest demers ne-a permis analiza tipurilor de cunoașteri transmise prin aceste practici de partajare orală a rețetelor culinare.

Cuvinte-cheie: rețete culinare, cunoaștere, practici orale, patrimoniu.

Sectiune
Panel FOODie
Pagina
392
DOI
10.35923/QR.09.03.34