Reflexe ale lingvisticii romanice în câmpul teoretic al integralismului lingvistic

Abstract: (Reflexes of Romance Linguistics in the Theoretical Field of Linguistic Integralism) The amazing eruditionand the profound and original theoretical spirit of the greatest linguist in the twentieth century, after Ferdinand de Saussure, the Romanian Eugene Coseriu, constituted the foundation for realizing a complex conception of language in which the references to Romance space were a support of high explanatory power. It is what we intend to investigate in this paper.

Keywords: Eugeniu Coseriu, linguistic integralism, Romance linguistics, Romania.

Rezumat: Enorma erudiţie şi spiritul teoretic profund şi original al celui mai mare lingvist al secolului al XX-lea, după Ferdinand de Saussure, românul Eugeniu Coşeriu, au constituit un fundament pentru realizarea unei concepţii complexe privind limbajul, în care referirile la spaţiul romanic au reprezentat un suport de mare forţă explicativă. Este ceea ce ne-am propus să investigăm în această comunicare.

Cuvinte-cheie: Eugeniu Coşeriu, integralism lingvistic, lingvistică romanică, Romania.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
370