Principesa pianistã - Elena Bibescu

Abstract: (The pianist princess - Elena Bibescu) One of the great ladies of the purely Romanian female aristocracy was the princess and pianist Elena Bibescu. She is very little known and present in our Romanian consciousness, although in her times she was the cultural ambassador of Romanian people in Europe; she lived during the period when art experienced one of its strongest flourishes and accomplishments: the famous “La Belle Epoque” period! Elena Bibescu played the role of her life as a European cultural ambassador, an "activity" carried out in her artistic salon where people from high society gathered, a salon in which friends were connected and philosophical, literary and musical ideas were shared. Elena Bibescu was also a remarkable pianist with a talent whose echo reached from Paris, London, Bucharest, Berlin and Vienna to the United States of America, where she accomplished successful concerts mentioned in the press of the time. Along with the role of pioneer of the career of George Enescu the one who became our great national composer, the name of Princess Bibescu is also related to a new concept in Bucharest, at the high, European level to which she brought the concert. Thus, at the recital she played under the patronage of royalty at the National Theater, in the presence of the royal couple, the Bősendorfer piano house in Vienna sent the first piano of that brand to be used on the Romanian stage. Princess Bibescu, through her innate generosity when asked, did not spare any effort to support those in need, but who also put a good word for young, talented musicians and eager to assert themselves; through acculturation she brought a new breeze in the Romanian musical culture.

Keywords: aristocracy, pianist host, music, personality.

Rezumat: Una dintre marile doamne ale aristocraţiei feminine de sorginte pur românească a fost principesa şi pianista Elena Bibescu. Ea este foarte puţin cunoscută şi prezentă în conştiinţa noastră românească cu toate că la vremea ei a fost ambasadoarea culturală a românilor în Europa, în perioada când arta a cunoscut una dintre cele mai puternice înfloriri şi împliniri ale sale: perioada “la belle epoque”! Elena Bibescu si-a jucat rolul vietii ca ambasadoare culturală europeană, “activitate” desfăşurată în salonul său artistic în care s-a perindat lume din înalta societate, salon în care s-au legat prietenii, s-au însămânţat idei filozofice, literare şi muzicale. Ea a fost şi o remarcabilă pianistă cu un talent al cărui ecou a ajuns din Paris, Londra, Bucureşti, Berlin şi Viena până în Statele Unite ale Americii, unde a susţinut concerte de succes menţionate în presa vremii. Alături de rolul de deschizător de drumuri al carierei celui care a devenit marele nostru compozitor George Enescu, numele principesei Bibescu este legat şi de încetăţenirea conceptului de concert la Bucureşti, la nivelul înalt, european la care a adus concertul. Astfel la recitalul pe care l-a oferit sub patronajul regalităţii la Teatrul Naţional, în prezenţa cuplului regal, casa de piane Bősendorfer din Viena a trimis primul pian de acea marcă ce va fi folosit pe scena românească. Principesa Bibescu prin prisma personalităţii ei, prin generozitatea sa înnăscută atunci când i se cerea nu precupeţea efortul de a sprijini persoanele nevoiaşe, dar care punea şi o vorbă bună pentru tineri necunoscuţi, talentaţi şi dornici de afirmare; prin aculturaţie a adus un nou suflu în spaţiul muzical românesc.

Cuvinte-cheie: aristocraţie, pianistă, amfitrioană, muzică, personalitate.

Sectiune
Muzică și teatru
Pagina
201
DOI
10.35923/QR.10.03.17