Posibile modificări ale ortografiei limbii române menite apropierii de celelalte limbi romanice, întăririi unităţii celor două Romanii

Abstract: As the title hints, this work proposes some possible changes in Romanian orthography, changes that may make Romanian more similar to the other Romance languages and to languages that use Latin script in general. One such change is writing the typical Romanian phonemes using the original vowels, as they appear in English, French, German or Portuguese, adding a sign to signal the different pronunciation. This means that three letters of the current Romanian alphabet would disappear ( “ă”, “â” and “î ”) and five new vowels would be used instead (derived from the already existing vowels “e” , “u” and “o” by adding some signs to them: „ě” and “ê,” “ǒ,” “ô” and “û”). Another advisable change is creating a system of signalling tonic vowels through tildes, so that they can be distinguished from atonic ones. This would make, in the author’s opinion, the Romanian language more logical, transparent, regular, more similar to other Romance and European languages, and, of course, easier to learn for foreigners.

Keywords: Romanian language, Romanistic studies, ortography, phonology, phonetics.

Rezumat: După cum reiese din titlu, prezenta lucrare propune câteva posibile schimbări în ortografia limbii rumâne, schimbări menite a o apropia de celelalte limbi romanice sau scrise cu alfabet latin. Este vorba de utilizarea pentru redarea grafică a fonemelor típice limbii române (dar cu forme asemănătoare şi în alte limbi precum portugheză, franceză, engleză, germană) prin vocalele primitive cărora să li se adauge un semn particular. Aceasta ar duce şi la dispariţia din alfabet a actualelor llitere „ă”, â” şi „î” (care s-ar transforma în litere cu semne particulare, ca şi celelalte trei vocale, „e” , „u” şi „o”: „ě” şi „ê”, „ǒ”, „ô” şi „û”. Un alt aspect este cel legat de introducerea unui sistem de marcare prin tilde a vocalelor tonice, pentru a le diferenţia de cele atonice, pronunţate uneori aproape imperceptibil, şi care acum se scriu la fel. Aceasta ar face, în opinia autorului, ca româna să fie mai logică, mai regulată, mai transparentă, mai asemănătoare cu limbile romanice şi europene înrudite, şi, desigur, mai uşor de îinvăţat de către străini.

Cuvinte-cheie: limba română, romanistică, ortografie, fonologie, fonetică.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
373