Portrete de mari cântăreți bănățeni (II)

Abstract: (Portraits of great singers from Banat (II)) "Aca de Barbu was a woman of rare distinction, doubled by an extraordinary work force, at the same time by a disturbing generosity, in accordance with an unbridled passion to identify herself with everything that means beauty of the song [...] Aca de Barbu had o voice of a rare quality, with a volume of a shocking dramatism, not to mention the vocal technique, truly exceptional! She played the soprano roles and mezzosoprano roles with equal ease [...] a great opera singer, a true singing teacher and a musician of ardent patriotism" – these are the valences attributed to the personality of Aca de Barbu, by the musicologist Doru Popovici, in some excerpts from the Preface of the monograph written by the musician Corneliu Buescu. To complete this portrait, we would add the fact that Aca de Barbu assumed the leadeship of the National Opera in Timișoara, from its establishment until 1956. This aspect seems all the more relevant in the context in which this year, the Romanian National Opera in Timișoara celebrated its 75th anniversary since inauguration with Aida by Giuseppe Verdi, on April 27, 1947. An extraordinary step forward for the Banat culture and not only, that Aca de Barbu achieved through an extraordinary will and selflessness.

Keywords: Aca de Barbu, Traian Grosavescu, Romanian National Opera Timișoara, Aida, Giuseppe Verdi.

Rezumat: „Aca de Barbu a fost o femeie de o distincție rară, dublată de o putere de muncă ieșită din comun, totodată de o tulburătoare generozitate, în concordanță cu o pasiune nestăvilită de a se identifica cu tot ceea ce semnifică frumusețea cântecului [...] Aca de Barbu a avut o voce de o aleasă calitate și cu un volum de un dramatism cutremurător, nemaivorbind de tehnica vocală, întradevăr excepțională! A interpretat cu aceeași ușurință și rolurile de sopran și rolurile de mezzo-sopran [...] mare cântăreață, autentică profesoară și muziciană de un patriotism ardent” sunt valențele atribuite personalității Acăi de Barbu, de muzicologul Doru Popovici, în căteva fragmente spicuite din Prefața monografiei realizate de muzicianul Corneliu Buescu. Pentru a întregi acest portret, am adăuga faptul că Aca de Barbu și-a asumat conducerea Operei Naționale din Timișoara, de la înființarea acesteia până în anul 1954. Acest aspect ne apare cu atât mai relevant în contextul în care anul acesta Opera Națională Română din Timișoara a împlinit 75 de ani de ființare de la deschiderea porților cu spectacolul Aida de Giuseppe Verdi, pe 27 aprilie 1947. Un pas extraordinar pentru cultura bănățeană și nu numai, pe care l-a realizat printr-o voință și abnegație extraordinare – Aca de Barbu. 

Cuvinte-cheie: Aca de Barbu, Traian Grosavescu, Opera Națională Română Timișoara, Aida, Giuseppe Verdi.

Sectiune
Muzică și teatru
Pagina
210
DOI
10.35923/QR.10.03.18