Plante magice folosite în ritualul funerar

Abstract: (Magical herbs used in funeral rituals) Ever since antiquity several herbs were used in funeral rituals. Some herbs were used to honor the deceased, others were used in magic rituals, but all had the purpose to grant the souls of the dead a successful passage to the other world. There were also herbs who were used by the living as protection against the undead. This habit was forwarded in time to the present day, as the family of the defunct must carefully and dutifully observe many funeral rituals. In this article we try to illustrate the role played by magical herbs in funeral rituals and in guiding the soul to the afterworld.

Keywords: funeral rituals, death, the afterworld, soul, magical herb.

Rezumat: Încă din Antichitate în ritualul funerar erau folosite o serie de plante, unele plante erau aduse pentru a onora defunctul, altele erau folosite cu scop magico-ritual, aceste plante puteau ajuta sufletul defuncților să ajungă cu bine în lumea de dincolo sau erau folosite cu rol protector de către cei vii împotriva strigoilor. Acest obicei s-a transmis de-a lungul timpului și-n ritualul funerar actual, familiei și rudelor revenindu-le un rol esențial în îndeplinirea cu grijă și responsabilitate a ritualurilor de înmormântare. Asupra acestui aspect ne vom opri în demersul nostru încercând să prezentăm rolul pe care-l joacă acest plante în ritualul funerar și-n călăuzirea sufletului în lumea de apoi.

Cuvinte-cheie: ritual funerar, moarte, lumea de dincolo, suflet, plantă magică.

Sectiune
Istorie și studii culturale
Pagina
28
DOI
10.35923/QR.09.03.02