Personaje rusești pe scena teatrală românească, între speranțe și ratare

Abstract: (Russian feminine characters on the romanian stage, between hopes and failure): In a study that involves the interpretation of such complex characters as those in the sphere of Russian literature writings, like those of Anton Pavlovich Chekhov and Leo Tolstoy, I inevitably reached issues like love, faith, aspirations, suffering and failure. I tried to understand the human dimension of the feminine characters from Chekhov’s plays, Three sistersUncle VanyaThe Cherry Orchard and The Seagull and from Tolstoy’s Anna Karenina. These feminine characters are stranded between the memory of their hopes and dreams and the hurting feeling of their unfulfillment, which is present in all the aspects of their lives. The nature of these characters and the extreme feelings and emotions emanating from their souls can only be born from an equally tumultuous life, bestrewed with falls and rises. Most of the characters acknowledge their defeat, they often anticipate it, but they do not have the power to change anything, although they speak of change, of a new life. We notice a big discrepancy between words and deeds. The characters dream, talk about their dream, but do not materialize anything, talk about passion, but do not live it, talk about a new life, but resign themselves to it. All projects, ideals, dreams, and projections in the future are destined to fail. I went through the failures of female characters, classifying them into types of failures: erotic failure, failure in the profession, and other unfulfillments, and then I inserted an analyse of a play staged in the Romanian theatre.

Keywords: love, hopes, suffering, oblivion, failure.

Rezumat: Într-un studiu mai amplu în care mă aplec asupra unor personaje atât de complexe ca cele din sfera literaturii rusești, ca cele ale lui A.P. Cehov și Lev Tolstoi, am întâlnit, inevitabil, subiecte ca dragostea, credința, aspirații, suferință și ratare. Am încercat să înțeleg dimensiunea umană a personajelor, mai ales feminine, din textele lui Cehov Trei suroriUnchiul VaniaLivada de vișini sau Pescărușul și Anna Karenina a lui Tolstoi. Aceste personaje feminine sunt aproape toate eșuate între amintirea speranțelor și viselor lor din tinerețe și sentimentul întristător al nereușitelor și neîmplinirilor, care sunt prezente în mai toate aspectele vieții lor. Natura personajelor, trăirile şi emoţiile puternice, emanate din sufletul lor, nu se pot naşte decât dintr-o viaţă la fel de tumultoasă, presărată cu căderi şi ridicări. Majoritatea personajelor își recunosc înfrângerea, o anticipează de multe ori, dar nu au puterea să schimbe nimic, deși vorbesc de schimbare, de o viață nouă. Sesizăm o mare discrepanță între vorbe și fapte. Personajele visează, vorbesc despre visul lor, dar nu concretizează nimic, vorbesc despre pasiune, dar nu o trăiesc, vorbesc depre o viață nouă, dar se resemnează în aceasta. Toate proiectele, idealurile, visele și proiecțiile în viitor sunt destinate, mai devreme sau mai târziu, eșecului. Am parcurs eșecurile personajelor feminine, clasificându-le în tipuri de ratare: eșecul erotic, ratarea în profesie și alte idealuri neatinse, precum și montarea unui text pe scena teatrală din România.

Cuvinte-cheie: iubire, speranțe, suferință, uitare, ratare.

Sectiune
Muzică și teatru
Pagina
360
DOI
10.35923/QR.09.03.31