Particularităţi traductologice din limba latină în limba română

Abstract: (Specific Features of Translations from Latin into Romanian) The major theme of this paper is regarding the importance of translating from a classical language into Romanian. Our history offers a massive number of translated texts and authors from Latin, which demonstrates the fact that this language has been a great preocupation for many researchers. On the Romanian field, Latin has always inspired its translators. We will explain the meaning of translating from Latin into Romanian and the reason why it is different from the other languages. We will prove in this paper that translating from Latin is nothing but a work of art. Further on, according to M. Stăureanu, who created a Romanian-Latin Dictionary, we will describe a few principles that characterize both Romanian and Latin language. In a chronological order, we will discuss about the people who translated into Romanian one of the most famous Latin writer of all times – Vergil – and what defines their unique style in our literature. From this long list, we have chosen eight Romanian translators of Vergil's and by giving some examples from his Aeneid, we will try to demonstrate that even if these different authors interpreted Vergil in a different way, they wanted nothing more but to to transmit the same message of the original text. Taking into account many aspects of translating a text, we will analyse the Romanian solutions of these passages and we will also identify by which means these authors remained faithful to the Latin text.

Keywords: source-language, target-language, style, translation, interpretation, Latin quotation.

Rezumat: Tema principală a acestei lucrări o reprezintă importanţa traducerii dintr-o limbă clasică în limba română. Istoria noastră ne oferă un număr masiv de autori şi de redări textuale din latină, ceea ce demonstrează faptul că această limbă a constituit o preocupare majoră pentru mulţi cercetători. Pe teritoriul românesc, limba latină a reuşit întotdeauna să-şi inspire traducătorii. Vom explica importanţa echivalării din latină în română şi motivul pentru care este diferită faţă de celelalte idiomuri. Vom demonstra în această lucrare că a traduce din latină nu este altceva decât o operă de artă. Pe parcursul lucrării, conform lui M. Stăureanu, care este autorul unui impresionant Dicţionar Român-Latin, vom descrie câteva principii prin care sunt caracterizate cele două limbi. Într-o ordine cronologică, vom discuta despre cei care au tălmăcit în română unul din cei mai de seamă autori de limbă latină – Vergilius – şi ce anume defineşte stilul lor unic în literatura noastră. Din această listă extrem de consistentă, am selectat opt traducători români care l-au tălmăcit pe Vergilius şi, oferind o serie de exemple din Eneida, vom încerca să demonstrăm că deşi aceşti autori diferiţi l-au interpretat pe Vergilius într-un mod diferit, nu au vrut altceva decât să transmită acelaşi mesaj al textului original. Vizând o serie de aspecte ale traducerii unui text, vom analiza soluţiile în limba română ale pasajelor alese şi de asemenea vom identifica prin ce particularităţi aceşti autori au rămas fideli textului latin.

Cuvinte-cheie: limbă-sursă, limbă-ţintă, stil, traducere, interpretare, citat latinesc.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
169