Paradigmele comunicării şi mass-media

Abstract: (Paradigms of communication and media) With the development in mass communication studies, in addition to issues related to the effectiveness of communication, researchers have discussed the problem of what the communication has on society. Among other things, trying to find some motivation for media consumption and the changes that may occur. The effects of mass communication means all the processes and consequences involved in receiving messages, processes and consequences that can not be attributed only act of communication or all individual and social changes they produce the kind of media messages. In recent decades have emerged and developed several types of approaches, theories and issues related to the media. However, there are two general paradigms that are virtually present in all research. The first can be called strong media and believes that media effects generally negative, extremely strong, active interfering structures and mechanisms of social life, being active in relation to the individual or society, and the second paradigm, known as poor media, which considers the influence of media in society is relatively small. Analysis of the effects of the media are the main concern of researchers in mass communication studies.

Keywords: paradigm, communications, media, society, posts/messages.

Rezumat: Odată cu dezvoltarea studiilor în domeniul comunicării de masă, pe lângă problemele legate de eficienţa comunicării, cercetătorii au discutat problema efectelor pe care procesul comunicării le are asupra societăţii. Printre altele, se încearcă găsirea unor motivaţii pentru consumul media, cât şi pentru modificările care pot surveni. Efectele comunicării de masă reprezintă ansamblul de procese şi de consecinţe pe care le presupune receptarea mesajelor, procese şi consecinţe care nu pot fi atribuite decât actului de comunicare sau toate modificările la nivel individual şi social pe care le produc mass-media prin tipul de mesaje. În ultimele decenii s-au conturat şi elaborat mai multe tipuri de abordări, teorii dar şi probleme referitoare la mass- media. Însă, există două paradigme generale, care sunt practic prezente în toate cercetările. Prima poate fi numită media puternică şi consideră că mass-media au efecte, în general negative, deosebit de puternice, intervenind activ asupra structurilor şi mecanismelor vieţii sociale, ele fiind active în raport cu individul sau societatea, iar cea de a doua paradigmă, cunoscută ca şi media slabă, care consideră că influenţa mass-media în societate este relativ mică. Analiza efectelor mass-media reprezintă principala preocupare a cercetătorilor în studiile privind comunicarea de masă.

Cuvinte-cheie: paradigmă, comunicare, mass-media, societate, mesaje.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
342