O carte reprezentativă a lui G.I. Tohăneanu: Cuvinte româneşti

Abstract: (A Representative Book by G.I. Tohăneanu: Cuvinte românești - „Romanian Words”) Following a number of books on the stylistics of the Romanian literary classics (Eminescu, Creangă, Sadoveanu), on versification, G.I. Tohăneanu publishes in 1968 a representative work when it comes to his interests, Cuvinte românești. This unparalleled book written by this Timișoara-based researcher of the world of words, which I will analyse, represents a real contribution when it comes to underlining the distinctive features of the Romanian spirituality and to the multiple investigation of language. Obviously the book is in the first place of a lexicological nature, of „the science of words”, therefore of language, however it is vitally infused with the theory of literary creation, as well as the history of culture. In this way, words are but a pretext for establishing the broadest possible connections, searched for in ordinary language, in science, in culture and particularly in literature by using methods different from those strictly pertaining to lexicography.

Keywords: G.I. Tohăneanu, Romanian Words, stylistics, lexicology, literature.

Rezumat: După mai multe cărţi de stilistică despre clasici ai literaturii române (Eminescu, Creangă, Sadoveanu), de versificaţie, G.I. Tohăneanu publica în 1986 o lucrare reprezentativă pentru preocupările sale, Cuvinte românești. Cercetător inimitabil al lumii cuvintelor, cartea autorului timișorean, pe care o analizez, reprezintă o contribuție la relevarea trăsăturilor distinctive ale spirtualității românești prin investigațiile multiple asupra limbii. Cartea este, desigur, în primul rând una de lexicologie, de „știință a cuvintelor”, a limbii așadar, însă cu infuzia vitală a teoriei şi creației literare, ca și a istoriei culturii. În felul acesta, cuvintele constituie un pretext pentru conexiunile cele mai largi posibile, căutate în limbajul obişnuit, în ştiinţă, în cultură şi cu deosebire în literatură, prin metode diferite de cele strict lexicografice.

Cuvinte-cheie: G.I. Tohăneanu, Cuvinte românești, stilistică, lexicologie, literatură.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
79