Memoria lui Iugurtha la Roma

Abstract: (The Memory of Jugurtha in Rome) Jugurtha, the Numidian king who proclaimed himself king, is portrayed by Sallust as an enemy of Rome, because he had the pride to fight quite boldly with it. De bello Iugurthino is the chronicle of this war, but especially the archive of the memory of the Romans towards King Jugurtha. Thus, the Numidian king left a vivid impression on the Romans, because the Roman Numidian war is called the war with Jugurtha, not with the Numidians. Sallust is the one who turns Jugurtha into a haughty enemy, for the audacity he faced Rome, but especially because he dared to oppose the political plans of the Romans for Numidia, who wanted a trustworthy person on the throne of this kingdom, not a volunteer, a sovereign like Jugurtha, who did nothing but defend his position by fighting his treacherous relatives who asked for Roman help. Also, the Romans could not forget Jugurtha, because he exposed their corruption and tried in turn to apply the same means to corrupt the goodwill of Rome. Jugurtha's misfortune was Rome's plan, not his inability to lead. Rome will integrate Numidia, not long after, into its vast empire, always being a source of horses and fighters very well prepared for the Roman auxiliary troops. Our study is expected to be a rehabilitation of the memory of Jugurtha, essentially a patriot, who fought with anyone, for his country, including the Eternal City, he was not a demon for the Romans, as he is depicted, but he was a formidable opponent.

Keywords: military confrontations, public image, demonization, Roman politics, Jugurtha.

Rezumat: Iugurtha, regele numid care s-a auto-proclamat rege este prezentat de către Sallustius ca un dușman al Romei, deoarece a avut trufia să se războiască destul de îndrăzneț cu aceasta. De bello Iugurthino este cronica acestui război, dar mai ales arhiva memoriei romanilor față de regele Iugurtha. Așadar regele numid a lăsat o vie impresie romanilor, deoarece războiul romano-numid este numit războiul cu Iugurtha, nu cu numizii. Sallustius este cel care îl transformă pe Iugurtha într-un inamic trufaș, pentru îndrăzneala cu care a confruntat Roma, dar mai ales că a îndrăznit să se opună planurilor politice ale romanilor pentru Numidia, care doreau un fidel pe tronul acestui regat, nu un voluntar, un suveranist precum Iugurtha, care nu a făcut altceva decât să-și apere poziția luptându-se cu rudele trădătoare care au cerut ajutor roman. De asemenea, romanii nu l-au putut uita pe Iugurtha, deoarece le-a demascat corupția și a încercat la rândul său să aplice aceleași mijloace de a corupe bunăvoința Romei. Neșansa lui Iugurtha a fost planul Romei, nu incapacitatea sa de lider. Roma va integra Numidia, nu după multă vreme, în imperiul său vast, fiind întotdeauna o sursă de cai și de luptători foarte bine pregătiți pentru trupele auxiliare romane. Studiul nostru se dorește o reabilitare a memoriei lui Iugurtha, în esență un patriot, care pentru țara sa a luptat cu oricine, inclusiv cu Cetatea Eternă, el nu a fost un demon pentru romani, cum este zugrăvit, ci a fost un adversar redutabil.

Cuvinte-cheie: confruntări militare, imagine publică, demonizare, politică romană, Iugurtha.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
144
DOI
10.35923/QR.09.01.11