Mecena – Musa poeţilor latini din perioada augustană

Abstract: (Maecenas – Musa for Latin poets of the Augustan era)  Statesmen, glorious commanders or wise leaders valued and contributed to the development of literature, arts and sciences, but the one who cultivated best the love for literature was Maecenas. The period in which Maecenas lived equals with the Augustan period or "golden" age in regaining prosperity, glory and peace, of restoration of fundamental roman values. The literary patronage was a structure but also an ideology. The name of Maecenas became a symbol of its qualities and principles. Maecenas, was recognized by everyone as a great patron of literature, he was a noted political and public figure.

Keywords: Musa, vates, patronus, carmen, officium, immortalitas.

Rezumat: Personalităţi de stat, comandanţi glorioşi sau lideri înţelepţi au contribuit la valorizarea şi la dezvoltarea literaturii, artelor şi ştiinţelor, dar cel care a cultivat cel mai bine dragostea pentru literatură a fost Mecena. Perioada în care a trăit Mecena este cea a lui Augustus, epocă de recâştigare a prosperităţii, a gloriei şi a păcii, de restaurare a valorilor fundamentale romane. Patronajul literar a fost o structură, dar, de asemenea, şi o ideologie. Numele de Mecena a devenit un simbol al calităţilor şi al principiilor sale. Mecenas a fost recunoscut de către toată lumea ca un mare protector al literaturii, el a fost o figură politică şi publică remarcabilă.

Cuvinte-cheie: Musa, vates, patronus, carmen,officium, immortalitas.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
188