Mecanismele memoriei. Amintire și uitare la universitarele timișorene în perioada comunistă

Abstract(The mechanisms of memory. Memory and forgetfulness at the Timișoara universities during the communist period)The narratives of the women who were part of the university niche reveal nostalgic attitudes and focus on the positive aspects of the regime that gave them a high social and professional status. Beyond the multiple memory deficiencies, their narratives provide valuable data on the basis of which a portrait of a collective professional destiny can be constructed. The discourse on the past in general and on their career in particular reveals certain automatisms of thought and sometimes even clichés such as those that overestimate the quality of education in Ceausescu's time, the period in which they were active. The narratives of the interviewees almost turn into myths about themselves, the narration of professional facts and achievements are truly heroic, worthy of the legends with sacred characters. The self-glorification of biographies is unanimously present in their career stories, the academic women are aware of their personal value and importance and they are highlighting these things without modesty.

Keywordsuniversity elites, communism, women's careers, memory, forgetfulness.

Rezumat: Narațiunile femeilor ce făceau parte din nișa universitarelor dezvăluie atitudini nostalgice și evidențiază aspectele pozitive ale regimului care le-a oferit un statut social și profesional de elită. Dincolo de multiplele deficiențe ale memoriei, narațiunile universitarelor furnizează date valoroase pe baza cărora se poate construi un portret destul de elocvent al destinelor profesionale individuale. Discursul asupra trecutului în general şi asupra carierei în special relevă anumite automatisme ale gândirii şi uneori chiar clișee de tipul celor care supraevaluează calitatea învățământului în vremea lui Ceaușescu, perioadă în care ele au profesat. Narațiunile intervievatelor aproape că se transformă în mituri despre sine, faptele și realizările profesionale sunt de-a dreptul eroice, demne de legendele cu personaje sacre. Auto-glorificarea biografiilor este prezentă în unanimitate în povestirile lor de carieră, universitarele fiind conștiente de valoarea și importanța personală și evidențiind aceste lucruri fără modestie.

Cuvinte-cheie: elite universitare, comunism, cariere feminine, amintire, uitare.

Sectiune
Carte și bibliotecă
Pagina
243
DOI
10.35923/QR.09.03.20