Kindertotenlieder și Rückert-Lieder de Gustav Mahler

Abstract: (Kindertotenlieder and Rückert-Lieder by Gustav Mahler) On the 110th anniversary of his death, the Kindertotenlieder and Rückert -Lieder lied cycles by Gustav Mahler introduce us to the elegiac and sentimental atmosphere of his creation. Their drama and sophistication of the vocal writing are challenging for both singer and accompanist whether he is an orchestra conductor or pianist. The story of the poet (Rückert) whose poems Gustav Mahler sang in Kindertotenlieder and how they were written, the impact of the two's lives on the genesis of these songs seem incredible by their sad symmetry, but in Rückert-Lieder the light of love and beauty bring a different ambiance to Mahler's creation and the musical dream begins to be interwoven with diaphanous and transparent sounds.

Keywords: Mahler, Piano, accompaniament, voice, soloist.

Rezumat: La împlinirea a 110 ani de la moartea sa, ciclurile de lieduri Kindertotenlieder și Rückert -Lieder de Gustav Mahler ne introduc în atmosfera atât de elegiacă și de sentimentală a creației sale. Dramatismul lor și rafinamentul scriiturii vocale sunt o provocare de înaltă ținută atât pentru cântăreț cât si pentru acompaniator fie el pianist ori dirijor la pupitrul unei orchestre. Povestea poetului al căror poeme le-a cântat Gustav Mahler in Kindertotenlieder și cum au fost ele scrise, impactul vieții celor doi asupra genezei acestor cântece par incredibile prin trista lor simetrie, însă în Rückert-Lieder lumina, iubirea și frumusețea aduc creației mahleriene o altă ambianță și visul muzical începe să fie întrețesut de fraze diafane și transparente.

Cuvinte-cheie: Mahler, pian, acompaniament, voce, solist.

Sectiune
Muzică și teatru
Pagina
345
DOI
10.35923/QR.09.03.29