Între Ulise și Robinson. De la metaforele obsedante la mitul personal în poezia lui Ilie Constantin

Abstract: (Between Ulysses and Robinson. The Poetry of Ilie Constantin from Obsessive Metaphors to Personal Myth): The paper analyses the obsessive metaphors in the works of Ilie Constantin, a Romanian poet of the ‘60s, dwelling on the recurrent metaphorical networks related to “shores”, “limits”, the “island” and the way these rhetorical figures coalesce in relevant mythical structures, describing the lyric identity. Thus, Ilie Constantin’s poetry can be viewed as a succession of cultural myths deconstructed and transformed into personal myths by the author. The lyrical avatars described in this paper, as they appear in the poems published between 1956-2006, are Ulysses navigating across islands, Narcissus reflecting himself in the Styx, The Prince Charming of the Romanian fairytale Never-Ending Life, Everlasting Youth and Michel Tournier’s Robinson.

Keywords: exile, metaphor, modernity, myth, psychocriticism.

Rezumat: Lucrarea propune o interpretare a metaforelor obsedante din opera scriitorului șaizecist Ilie Constantin, urmărind cum recurenţa reţelelor metaforice care implică „ţărmurile”, „limitele” şi „insula” coagulează în structuri mitice relevante pentru diferitele vârste ale eului liric. Astfel, opera lui Ilie Constantin poate fi descrisă ca succesiune a unor mituri culturale pe care autorul le deconstruieşte, transformându-le în mituri personale. Ulise prin insule, Narcis oglindindu-se în Ștyx, Făt-Frumos cel din Tinereţe fără bătrâneţe și viață fără de moarte şi Robinson-ul lui Michel Tournier sunt avatarurile eului liric pe care le vom urmări în lectura diacronică a poemelor publicate în intervalul 1956-2006.

Cuvinte-cheie: exil, metaforă, mit, modernitate, psihocritică.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
418
DOI
10.35923/QR.10.01.30