Între tentația nazificării și represiunea comunistă: Destinul etnicilor germani din România

Abstract: (Between N.S. alignment and communist repression: The political destiny of ethnic Germans in Romania) In the aftermath of World War II, the entire European continent was geopolitically reshaped according to the new security architecture imposed by the victorious powers. In Eastern Europe there was no real process of reconciliation and most nations had to face the harsh reality of being exposed to an increased soviet propaganda pressure. After being part in the German sphere of interest in the late 1930`s (and of course, an initial collaborator during the war), Romania could not easily overcome its recent past. This paper attempts to investigate certain political and social conditions which led to the unprecedented measures against ethnic Germans in Romania. They were accused of collaboration with the national-socialist organization called the „German Ethnic Group in Romania” (DViR) and had to face various forms of repression after the war. The main objective of this paper is to examine the ideological construction of the German collective guilt, given the geopolitical circumstances of that time.

Keywords: German minority, interwar Romania, repression, collaborationism, primacy of ideology.

Rezumat: După încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial continentul european a fost restructurat geopolitic conform noii arhitecturi de securitate stabilite de puterile victorioase. În răsăritul Europei nu a existat un proces autentic de reconciliere, majoritatea națiunilor văzându-se puse în situația de a face față unei presiuni propagandistice crescânde din partea Uniunii Sovietice.  În condițiile în care România făcuse parte din sfera germană de influență (la care se adauga parteneriatul militar inițial) eforturile de re-echilibrare strategică nu aveau cum să fie simple. Această lucrare își propune să investigheze anumite condiții politice și sociale care în cele din urmă au dus la măsurile fără precedent luate împotriva etnicilor germani din România. Vorbim, mai precis, despre acuzațiile privind ipostazele colaborării cu organizația național-socialistă numită „Grupul Etnic German din România” și despre diversele forme de represiune care au fost orchestrate în baza acestor învinuiri colective. Obiectivul principal în prezentul demers ține de examinarea construcției ideologice a învinuirilor colective (la adresa etnicilor germani din România) date fiind condițiile geopolitice ale vremii.

Cuvinte-cheie: minoritatea germană, România interbelică, represiune, colaboraționism, primatul ideologiei.

Sectiune
Istorie și studii culturale
Pagina
113
DOI
10.35923/QR.09.03.11