Imagini marine și maritime în Ekthesis-ul Diaconului Agapet

Abstract: (Marine and Maritime Imagery in the Ekthesis of Agapetus Diaconus) The paraenesis written by Deacon Agapetus, around 530 A.D., along with other specific works of Byzantine Literature, is part of a larger historical and cultural process. This sort of writing that belongs to advice literature, is liable to different ways of interpretation.  The sea, a vital element in ancient Greek culture, generated a sea imagery. Classical images are transmitted in Byzantine culture, so it is not surprising that marine and maritime elements such as "sea", "storm", "rudder", "port", "ship", etc. are stylistically revalued in Byzantine didactic and ecclesiastical texts. In this paper, we propose an analysis of the marine and maritime images existing in the Ecthesis Deacon Agapetus, "the heir of a past that created literary models, to which he must adhere in the most loyal and ingenious way."

Keywords: paraenesis, sea imagery, maritime, Byzantine, translation.

Rezumat: Pareneza scrisă de Diaconul Agapet, în jurul anului 530 d.Hr., aparține literaturii de povățuire și, având în vedere specificul acestui tip de literatură, este supusă unor moduri diferite de interpretare. Marea, un element vital în cultura antică greacă a generat un vast imaginar marin. Imaginile clasice sunt transmise în cultura bizantină, astfel încât nu surprinde faptul că, elemente marine și maritime ca „mare”, „furtună”, „cârmă”, „port”, „corabie” etc. sunt revalorizate stilistic în textele didactice și ecleziastice bizantine. În această lucrare, propunem o analiză a imaginilor marine și maritime existente în Ekthesis-ul Diaconului Agapet, «moştenitorul unui trecut care a creat modele literare, la care el trebuie să adere în modul cel mai loial şi ingenios».

Cuvinte-cheie: pareneză, imaginar marin, maritim, bizantin, traducere.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
198
DOI
10.35923/QR.10.01.11