Identități bricolate – identități șterse: „supraviețuiri” în teatrul lui Matei Vișniec și al lui Vlad Zografi

Abstract: (Bricolated identities – erased identities: “survivals” in the theatre of Matei Vișniec and Vlad Zografi): From individual to cultural representations present in their plays, Matei Vișniec and Vlad Zografi reframe stereotypes or decontextualise meanings. On one hand, they enter into the territory of a burlesque history, and on the other hand, they explore the area of parody and livresque. This paper depicts several hypostases of patchworked, simulated identities in plays such as Regele și cadavrul (The King and the Corpse), or the characters’ attempts to “survive” in Cu sufletul în roabă (With the Soul in the Wheelbarrow) or Așteptați să se mai potolească această caniculă (Wait for the Heat to die down). The “decomposition” is not only pursued at the level of the individual, as both authors resort to playing with levels or textual constructions in Crima din strada Uranus (Murder on Uranus Street), Atelier (Workshop), Spectatorul condamnat la moarte (The Spectator Condemned to Death). The mirrors and reflections, but also the identity gaps in the relationship between the West and the East will be followed in plays such as Petru sau Petele din soare (Peter or the Sun Spots), Viitorul e maculatură (The Future is Rubbish) and Occident Express.

Keywords: auctorial representation, cultural representation, character, identity, Vișniec, Zografi.

Rezumat: De la reprezentările individuale la cele culturale prezente în piesele lor de teatru, Matei Vișniec și Vlad Zografi reformulează stereotipuri sau descentrează sensuri, intrând pe de o parte, pe teritoriul unui burlesc al istoriei, iar, pe de altă parte, în zona livrescului parodic. Comunicarea de față urmărește câteva ipostaze ale identităților bricolate, simulate, în piese precum Regele și cadavrul, sau încercările de „supraviețuire” ale personajelor din Cu sufletul în roabă ori Așteptați să se mai potolească această caniculă. „Descompunerea” nu e urmărită numai la nivelul individului, căci ambii autori recurg la jocul cu nivelurile sau constructele textuale în Crima din strada Uranus, Atelier, Spectatorul condamnat la moarte. Oglindirile și reflexiile, dar și faliile identitare în relația Occident – Orient vor fi urmărite în piese precum Petru sau Petele din soare, Viitorul e maculatură, respectiv Occident Express.

Cuvinte-cheie: reprezentare auctorială, reprezentare culturală, personaj, identitate, Vișniec, Zografi.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
491
DOI
10.35923/QR.10.01.36