Identitatea şi infinita diversitate a condiţiei şamanice

Abstract: (The identity and infinite diversity of the shamanic condition) The ancestral spiritual experience, shamanism has always represented a fascination for the human being. Holder of a complex spiritual universe, the shaman is the master of ecstatic journeys, in the Upper world and in the Lower world, between Heaven and Earth. As Mircea Eliade shows, thanks to the experiences gained through "ecstatic trance", only the shaman knows the drama of the human soul, its instability and precariousness. The shaman is the great healer or the great physician of the soul. Starting from the belief that any disease is caused by a deficiency or a major spiritual crisis, the shaman descends into Hell to find the lost soul of the patient and bring it back to the body. The well-known play by Tennessee Williams, "Orpheus in Hell", illustrates the shamanic experience of Val Xavier, (also called Snake Skin), in order to save the soul of his lover - Lady; the modern version of Eurydice. In his capacity as a shaman, Snake Skin has the snake as a protective animal, but also as a master of initiation. The existence of the "animal double" in the character's destiny is the expression of the fact that shamanic powers are embodied in animals and that the role of the shaman consists in discovering them. The defining element of Val Xavier's existence is the guitar, since music is the language secret of the first artist - shaman of mankind: Orpheus!

Keywords: shamanism, spirits - animals, trance, soul, guitar.

Rezumat: Experiența spirituală ancestrală, șamanismul a reprezentat mereu o fascinație pentru ființa umană. Deținător al unui univers spiritual complex, șamanul este maestrul călătoriilor extatice, în lumea de Sus și în lumea de Jos, între Cer și Pământ. Așa cum arată Mircea Eliade, datorită experiențelor dobândite prin ,,transă extatică”, numai șamanul cunoaște drama sufletului omenesc, instabilitatea și precaritatea acestuia. Șamanul este marele vindecător sau marele medic al sufletului. Pornind de la credința ca, orice boala are drept cauză un deficit, sau o criză spirituală majoră, șamanul coboară în Infern pentru a găsi sufletul pierdut al bolnavului și a-l readuce înapoi în trup. Cunoscuta piesa a lui Tennessee Williams ,,Orfeu în Infern”, ilustrează experiența șamanică a lui Val Xavier, (numit și Piele – de - șarpe), în vederea salvării sufletului iubitei sale – Lady; versiunea modernă a lui Euridice. În calitatea sa de șaman, Piele – de - șarpe are ca animal protector, dar și ca maestru de inițiere șarpele. Existența ,,dublului animal” în destinul personajului, este expresia faptului că, puterile șamanice sunt întrupate în animale și că, rolul samanului consta în descoperirea acestora. Elementul definitoriu al existenței lui Val Xavier, este chitara, întrucât muzica este limbajul secret al primului artist – șaman al omenirii: Orfeu!

Cuvinte-cheie: floare; sămânţa; flow; libertate; creaţie.

Sectiune
Muzică și teatru
Pagina
218
DOI
10.35923/QR.10.03.19