Identitatea și diversitatea culturală ilustrată în titlurile care conțin nume etnice în pictura românească

Abstract: (Identity and cultural diversity illustrated in titles containing ethnic names in Romanian painting) Identity and diversity are very complex concepts that comprise, among other aspects, ethnic and cultural differences to be found in a specific geographical area. The aim of our research is to investigate the way in which these differences are displayed in Romanian painting and hinted at by the titles bestowed upon them by the authors, by historians or art critics. Our approach focuses mainly on the specificity of the relationships of interdependency established between visual and linguistic communication. Basically the title that designates a work of art acts as a proper name because it stands for an identifying linguistic sign  which, from the point of view of the communication process, establishes a direct contact with the public: by means of the title, the audience is being informed about the existence of a certain visual text. We intend to present a typology of the titles that evoke the image of the other in painting by limiting the research to the Romanian cultural area given the fact that starting with the 19th century this issue has been appropriately illustrated. We shall point out a series of titles of paintings containing ethnonyms (Jews, Tatars, Gypsies) in order to attempt to comprehend the mechanisms that underlie the construction of group identity in a fairly multicultural environment.

Keywords: Identity, diversity, titles, ethnic names, painting.

Rezumat: Identitatea și diversitatea sunt concepte foarte complexe și implică, printre altele, asemănările șidiferențele etnice care există într-o anumită zonă geografică. Scopul cercetării noastre este de a investiga modul în care diversitatea culturală este ilustrată  în pictura românească și sugerată prin titlurile acordate operelor vizuale de către autori sau de către istoricii și criticii de artă. În cadrul acestui demers trebuie să avem în vedere  specificitatea raporturilor de interdependență  care se stabilesc în comunicare între limbajul vizual și cel verbal. Practic, secvența intitulatoare, care denumește o operă vizuală, funcționează ca un nume propriu, în calitatea sa de semn lingvistic identificator care, din punctul de vedere al procesului comunicativ, stabilește contactul cu publicul. Prin intermediul titlului acesta  este informat cu privire la existența unui anumit text vizual. Dorim să realizăm o tipologie a titlurilor care evocă imaginea celuilalt în domeniul picturii, limitând cercetarea la spațiul cultural românesc, dată fiind realitatea că, începând cu secolul al XIX-lea, acest aspect este bine ilustrat. Vom reține o serie de titluri de picturi care conțin etnonime (evrei, tătari, turci, țigani) în încercarea de a înțelege mecanismele care stau la baza construcției identitare a unui grup, într-un mediu în bună  parte multicultural. 

Cuvinte-cheie: identitate, diversitate, titlu, pictura, etnonim.

Sectiune
Arte
Pagina
270
DOI
10.35923/QR.10.03.24