Francesco Griselini şi perspectiva veneţiană asupra Banatului din secolul al XVIII- lea

Abstract: (Francesco Griselini and the Venetian Perspective on 18th Century Banat) The article has a general perspective regarding observationsmade by Francesco Griselini during his official mission in Banat (1774-1777) and published in Lettere odeporiche. Ove suoi viaggi e le di lui osservazioni spettanti all storia naturale ai costumi di vari popoli e sopra piu altri interesanti oggetti si descrivono, giuntevi parecchie memorie dello stesso autore, che riguardano le scienze e le arti utili.In the analysis of Francesco Griselini’s observations,we used the only Italian edition of his work, published in Milan in 1780 and little known to Romanian historiography. This article has identified the structure and the main themes existing in the work Lettere odeporiche. The articlehas shown that Lettereodeporiche is the main source for the German edition of Banat’s History and the two works reflect an exhaustive picture of Banat in the 18thcentury.The article represents a contribution to the analysis and imposition of Francesco Griselini’s work, Lettere odeporiche in the Romanian historiography

Keywords: Francesco Griselini, Lettere odeporiche, Banat, 18thcentury, valahi.

Rezumat: Articolul a realizat prezentarea generală a observaţiilor constatate de Francesco Griselini în timpul misiunii sale oficiale din Banat (1774-1777) şi publicate în lucrarea Lettere odeporiche. Ove suoi viaggi e le di lui osservazioni spettanti all storia naturale ai costumi di vari popoli e sopra piu altri interesanti oggetti si descrivono, giuntevi parecchie memorie dello stesso autore, che riguardano le scienze e le arti utili. În analiza acestor observaţii ale lui Francesco Griselini am utilizat unica ediţie în limba italiană a lucrării, apărută la Milano în anul 1780 şi puţin cunoscută istoriografiei române. Prezentul articol a identificat structura şi principalele teme existente în Lettere odeporiche. Articolul a demonstrat că Lettere odeporiche au reprezentat sursa de bază pentru ediţia germană a istoriei Banatului, iar cele două lucrări reflectă imaginea exaustivă a Banatului din secolul al XVIII-lea. Articolul reprezintă o contribuţie în analiza şi impunerea în istorigrafia română a lucrării scrise de Francesco Griselini, Lettere odeporiche, a ediţiei italiene a istoriei Banatului.

Cuvinte-cheie: Francesco Griselini, Lettere odeporiche, Banat, secolul al XVIII-lea, valahi.

Sectiune
Istorie și teologie
Pagina
792