Forme și conținuturi baroce în arhitectura religioasă din Timișoara

Abstract: (Shapes and contents of the Baroque Architecture in Timișoara) The study reveals a world of shapes and contents manifested in the field of religious architecture of Timișoara in the 18th Century with particularities specific to the medium of its creators and connotations reflecting the change of history. These shapes and contents of religious and imperial authority are descifred underlining the European descent of Baroque architecture by the use of structural analysis. The historical monuments investigated represent a clear interpretation of late Baroque formal expressions with central European stylistical traits, reflecting a set of Christian values metamorphoses dispatched from the center. Underlined by a series of metamorphoses, the style evolution finds French, Italian and German influences according to the author’s origin and experience. The Catholic orders (Jesuits, Franciscans, and Brethren of Mercy) set the stage for a new religious architecture shaped in content and symbolism by the Council of Trento (1545-1563). The common language for the art they promoted finnaly subsumed under the Baroque style that became a universal language in celebrating Catholic renewal of faith and devotion.

Keywords Baroque urbanism, religious architecture, Catholic orders, Timișoara.

Rezumat: Studiul dezvăluie o lume a formelor arhitecturale manifestate în domeniul religios catolic al secolului al XVIII-lea din Timișoara cu particularităţi din mediile creatorilor şi semnificaţii legate de evenimentele din plan politic, economic, social şi cultural. Analiza structurală devine expresia unei istorii trăite dar și construite, monumentele fiind modelate pentru a exprima idei, conținuturi, forme de expresie proprii unei lumi la debutul epocii moderne. Multiplicitatea formelor este cea care rezonează cu evoluția central-europeană a stilului baroc, dependența de modelele elaborate de ordinele catolice fiind un factor ce definește aceste ansambluri de forme și conținuturi. Iezuiţii, franciscanii bosnieci și salvadorieni, piariştii şi mizericordienii vor iniția construcția în Banatul imperial de biserici ale ordinelor, mănăstiri şi şcoli, introducând în arhitectura nou construită elemente ale programului edilitar modelat de rezoluțiile conciliului de la Trento (1545-1563). Primenirea bisericii catolice după șocul suferit în urma Reformei protestante se resimte în arta promovată de aceste ordine, dintre acestea, ordinul iezuit prin practicarea unui apostolat activ, prin artă, și-a îndeplinit misiunea de educare a credincioșilor.

Cuvinte-cheie: urbanism baroc, arhitectură religioasă, ordine catolice, Timișoara.

Sectiune
Istorie și studii culturale
Pagina
191
DOI
10.35923/QR.09.03.18