Explorarea reflexiv-colaborativă a spațiului: familiarizarea cu elemente de arhitectură  și design urban

Abstract: (The reflexive-collaborative exploration of space: getting familiar with architectural and urban design vocabulary) Teaching Romanian as a foreign language to foreign citizens in a one-year academic programme especially tailored for foreigners who wish to study in Romania is always challenging and fully linked to the student-centered education principle. Thus, for teachers working with students from The Romanian Language Preparatory Year it is crucially to find functional, useful methods in order to enable the students’ critical thinking, develop knowledge, activate and contextualize vocabulary items of general use and introduce specific terms. Building learning and producing language are targets which need to be set. As a result, our paper is meant to expose some suggestions of how to explore space and learn Romanian through the means of the reflective-collaborative learning frame.

Keywords: exploring space, RFL, architecture, urban design, reflective-collaborative model.

Rezumat: Predarea limbii române ca limbă străină cetățenilor străini în cadrul unui program academic creat special pentru străinii care vor să studieze în România constituie o provocare permanentă și este strâns legată de învățământul centrat pe student. Așadar, profesorii care lucrează cu studenții de la Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini trebuie să găsească metode aplicabile, utile, care să le dezvolte studenților gândirea critică și să le activeze în permanență vocabularul, dar să le și faciliteze descoperirea și învățarea elementelor noi: a termenilor tehnici/proprii unui (sub)domeniu. Construirea învățării și producerea unor contexte sunt ținte ce trebuie fixate. Prin urmare, ne propunem să oferim câteva sugestii despre cum putem explora spațiul și învăța limba română folosind modelul reflexiv-colaborativ.

Cuvinte-cheie: explorarea spațiului, RLS, arhitectură, design urban, modelul reflexiv-colaborativ.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
203
DOI
10.35923/QR.09.01.16