Explorarea didactică a textelor din domeniul științelor biomedicale în predarea limbajului specializat la anul pregătitor de limba română – strategii de receptare

Abstract: (The didactic exploitation of texts belonging to biomedical sciences in teaching specialised language to the Preparatory Year of Romanian – comprehension strategies) The challenges met when teaching RFL could be overcome, during the first stages of the learning process, through the means of plurilingual competence. Our approach analyses the way in which the intercomprehension and the intuitive learning specific strategies facilitate message comprehension and contribute at a lexical extent to a faster acquisition of specific terms belonging to the biomedical domain. This perspective is sustained by the fact that the international students who learn Romanian know at least one international language (English or French) and also by the fact that the specialised texts belonging to biomedical sciences include international technical terms which have transparent meaning. As mediating instrument for understanding texts with specialised language, we propose an example of learning activity which actively exploit linguistic resources known by the students.

Keywords: specialised texts, plurilingual competence, intercomprehension, biomedical sciences, comprehension strategies.

Rezumat: Provocările abordării didactice a textelor specializate în cadrul cursurilor de RLS pot fi surmontate, în primele stadii ale procesului de învățare, prin activarea unei competențe plurilingve. Demersul nostru urmărește în ce măsură strategiile specifice intercomprehensiunii și învățării intuitive facilitează receptarea mesajelor din textele specializate și contribuie, la nivel lexical, la o însușire mai rapidă a termenilor specifici domeniului biomedical. Această perspectivă de abordare este motivată de faptul că studenții internaționali care învață limba română cunosc cel puțin o limbă de circulație internațională (engleză și franceză), precum și de faptul că textele specializate din domeniul științelor biomedicale posedă într-o mare măsură un vocabular internațional care le conferă transparență semantică. Ca instrument de mediere a receptării textelor specializate în limba română, propunem un exemplu de activitate de învățare care exploatează în mod activ resursele lingvistice din limbile cunoscute de cursanți.

Cuvinte-cheie: texte specializate, competența plurilingvă, intercomprehensiune, științe biomedicale, strategii de receptare.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
179
DOI
10.35923/QR.09.01.14