Evocare prin muzică la Timișoara – premiera mondială a operei România: Revoluția 1989,  de Aaron Garber

Abstract: (Evocation through music in Timisoara – The World Premiere of Romanian Revolution: 1989, an opera by Aaron Garber) The initiative of American composer Aaron Garber to evoke through music some pictures inspired by the reality of a remarkable historical event, started in Timișoara on the 30th anniversary of the Romanian Revolution in 1989 and materialized into a world premiere of an opera bearing the same title. The stage performance of Romanian Revolution: 1989 premiere was provided by students and teachers of the Faculty of Music and Theater at the West University of Timișoara and successfully brought back to the memory of the music-loving public of Timișoara, present in the hall of the Romanian National Opera, the events of those hot days in December 1989. The work itself is a unique composition; the recreation of the historical event takes place during two symmetrically constructed acts with nine scenes each that complete a "huge puzzle" of frames, just like a film. The feelings and emotions of those historical days were expressed through stage expressiveness, through the youthful yet mature manner of interpretation of the protagonists, from soloists to choir and orchestra, the work proposed by Garber being an opera mainly built on ensemble musical numbers.

Keywords: opera, world premiere, directing, revolution, interpretation.

Rezumat: Inițiativa compozitorului american Aaron Garber de a rememora prin muzică tablouri inspirate din realitatea unui eveniment istoric marcant, început la Timișoara la împlinirea a 30 de ani de la declanșarea Revoluției Române din 1989, a fost concretizată printr-o premieră mondială a unei opere ce poartă același titlu. Realizarea scenică a premierei operei Revoluția Română: 1989 a fost asigurată de studenți și cadre didactice ale Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara și a readus cu succes în memoria publicului meloman timișorean, prezent în sala Operei Naționale Române, trăirile, emoțiile și evenimentele acelor zile fierbinți din decembrie 1989. Opera în sine este o compoziție inedită și unică, evocarea evenimentului istoric realizându-se pe parcursul a două acte construite simetric având fiecare nouă scene care completează „un puzzle uriaș” din cadre, asemeni unei pelicule cinematografice. Trăirile și emoțiile acelor zile pline de încărcătură istorică au fost exprimate prin expresivitatea scenică, prin tinerețea și maturitatea interpretativă a protagoniștilor, de la soliști la cor și orchestră, opusul propus de Garber fiind mai degrabă o operă construită preponderent pe baza numerelor muzicale de ansamblu.

Cuvinte-cheie: operă, premieră mondială, regie, revoluție, interpretare.

Sectiune
Muzică și teatru
Pagina
316
DOI
10.35923/QR.09.03.26