Evaluarea de tip acțional în didactica limbii române ca limbă străină

Abstract: (The actional-type evaluation in teaching Romanian as a foreign language) Our study is a plea for the implementation of the action-based perspective in the Teaching of Romanian as a Foreign Language (TRFL). In the context in which many cities in Romania are academic destinations increasingly sought after by international students, it is necessary to urgently align TRFL methodology to the European paradigm, in order to meet the learning needs of the target audience. The present study proposes a practical solution for the transition from the communicative perspective - the functioning area of the didactics of the Romanian language as a foreign language - to the action-based perspective, the requisite promoted by CECRL.

Keywords: communicative approach, action-based approach, didactics of languages-culture, Teaching Romanian as a Foreign Language (TRFL).

Rezumat: Studiul nostru este o pledoarie pentru implementarea perspectivei acționale în didactica limbii române ca limbă străină. În contextul în care orașul transilvănean Cluj-Napoca reprezintă o destinație universitară tot mai căutată de studenții internaționali din țările vest europene, care doresc să facă studii medicale, se impune o aliniere urgentă a didacticii limbii române ca limbă străină, la paradigma europeană. Studiul propune o soluție practică de tranziție de la viziunea comunicativă, în limitele căreia funcționează încă didactica limbii române ca limbă străină, la viziunea acțională, dezideratul promovat de CECRL.

Cuvinte-cheie: abordare comunicativă, abordare acțională, evaluare orală, didactica limbilor-culturi, limba română ca limbă străină.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
221
DOI
10.35923/QR.09.01.18