Eminescu și Cioran. Pozitivitatea negativului

Abstract: (Eminescu and Cioran. The positive character of the negative) Emil Cioran's admiration for Eminescu is total and constant. He considers that the great poet does not only reflect the expression of the Romanian soul’s essence, but also the huge creative force that saved us as a nation from the danger of mediocrity. The positive character of the negative, of the evil in history and in the world, reverberates in plenary and in Cioran's meditations, due to affinities with deep roots in the romantic spirit.

Keywords: romance, "the bad demiurge", history, sin, suffering.

Rezumat: Admirația lui Emil Cioran pentru Eminescu este totală și constantă. El vede în marele poet nu doar expresia esențializată a sufletului românesc, ci și forța creatoare uriașă care ne-a salvat ca neam de primejdia mediocrității. Pozitivitatea negativului, a răului în istorie și lume, reverberează plenar și în meditațiile cioraniene, în virtutea unor afinități cu rădăcini profunde în spiritul lor romantic.

Cuvinte-cheie: romantism, „Demiurgul rău“, istoria, păcatul, suferința.

Sectiune
Comunicări în plen
Pagina
42