Elemente postmoderne în poezia lui Marin Sorescu

Abstract: (Postmodern Elements in Marin Sorescu’s Poetry) The paper’s aim is to see whether Marin Sorescu’s poems could be linked to the postmodernist poetry characterizing the ‘80s and whether in the author’s lines there could be identified elements of the Postmodern paradigm, given the fact that the modernity of his poetry can be questioned. Marin Sorescu was labeled as a cynical voice in response to poetry (Mircea Martin, Generaţie şi creaţie, 2000). We will focus on the poems from the volumes La Lilieci and Scrânteala vremii in order o see if Marin Sorescu infringes poetical conventions and standards or whether he chooses elitism or, on the contrary, simplicity as a form of expression.

Keywords: Modernism, Postmodernism, convention, simplicity, elitism.

Rezumat: În această lucrare ne propunem să vedem în ce măsură poezia lui Marin Sorescu prezintă similitudini cu poezia postmodernă optzecistă şi dacă în versurile scriitorului putem identifica elemente ale paradigmei postmoderne, pornind de la premisa că modernitatea poeziei scriitorului poate fi pusă sub semnul întrebării. Despre Marin Sorescu s-a spus că e „un cinic al poeziei” (Mircea Martin, Generaţie şi creaţie, 2000). Vom urmări poezii din ciclul La Lilieci şi din volumul Scrânteala vremii şi vom căuta să vedem dacă Marin Sorescu încalcă reguli, dacă e împotriva convenţionalismului, dacă alege ca formă de expresie elitismul sau, dimpotrivă, simplitatea.

Cuvinte-cheie: modernism, postmodernism, convenţie, simplitate, elitism.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
296