Ecouri ale Antichităţii

Abstract: (Echoes of Antiquity) More than half a millennium ago, Erasmus of Rotterdam wrote a panegyric for Philip the Handsome, who was by that time (1504) in his prime, both as a person and king. Just like the principis speculum he composed twelve years later for Philips’s elder son, the future Charles V, Holy Roman Emperor, Erasmus makes use of Greek and Roman Antiquity to eulogise and to teach. Ancient literature, historical and cultural background are to be explored in these texts as direct quotations or as echoes, whose significance is increased by the familiar universe they belong to.

Keywords: Erasmus of Rotterdam, Greek and Roman Antiquity, echoes, literature, history, culture.

Rezumat: Cu mai bine de o jumătate de mileniu în urmă, Erasmus din Rotterdam a compus un panegiric dedicat lui Filip cel Frumos, aflat la vremea aceea (în 1504) în anii deplinei înfloriri, deopotrivă ca om şi ca rege. Ca şi în acel principis speculum compus doisprezece ani mai tîrziu pentru fiul cel mare al lui Filip, Carol (Institutio Principis Christiani), Erasmus se foloseşte de Antichitatea greco-romană pentru a elogia şi, mai cu seamă, pentru a da învăţături. Literatura antică, fundalul istoric şi cultural pot fi cercetate în textele lui Erasmus ca trimiteri directe sau ca ecouri, cu atît mai răsunătoare cu cît fac parte din universul cotidian al publicului.

Cuvinte-cheie: Erasmus, Antichitatea greco-latină, ecouri, literatură, istorie, cultură.

Sectiune
Limba şi literatura latină
Pagina
118