Despre latinitatea verbelor românești „mai frecvente” în secolul al XIX-lea

Abstract: (On the Latinity of the Romanian Verbs „occurring more frequently” during 19th century) For the author of a Romanian grammar book from the beginning of the 19th century (Ioan Alexi, Grammatica daco-romana sive valachica, 1826), the selection of verbs which appear “more frequently in everyday speech” offers the necessary material for creating a model that can be followed in the use of language. During the broad re-Latinization/re-Romanization process of the Romanian language, usual Romanian words are compared to their Latin equivalents in the normative works of the Transylvanian School philologists. Paradoxically, the difference between the Latin word and the Romanian etymon underlines the proximity of Romanian to Latin and to the other Romance languages. Our approach suggests an etymological perspective upon the selected verbs and wants to sort them into categories which are relevant for the origin of the Romanian vocabulary: verbs inherited from Latin, which have a correspondent in Classic Latin, verbs inherited from non-attested Latin terms.

Keywords: verb, Latin, Romanian, etymology, Transylvanian School.

Rezumat: Pentru autorul unei gramatici a limbii române de la începutul secolului al XIX-lea (Ioan Alexi, Grammatica daco-romana sive valachica, 1826), selecția verbelor care apar „mai frecvent în vorbirea zilnică” oferă materialul necesar pentru crearea unui model de urmat în uzul limbii. În cadrul procesului amplu de relatinizare/reromanizare a românei, în scrierile normative ale filologilor Școlii Ardelene, cuvintele românești uzuale sunt comparate cu echivalentele lor latinești. În mod paradoxal, diferența dintre cuvântul latin și etimonul cuvântului românesc pune în evidență tocmai apropierea românei de latină și de celelalte limbi romanice. Demersul nostru propune o perspectivă etimologică asupra verbelor selectate și urmărește încadrarea acestora în categorii relevante pentru originea lexicului românesc: verbe păstrate din latină, care au corespondent în latina clasică, verbe păstrate din latină, care au corespondent în latina târzie, verbe moștenite din termeni latinești neatestați.

Cuvinte-cheie: verb, limba latină, limba română, etimologie, Școala Ardeleană.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
284
DOI
10.35923/QR.09.01.23