Corespondența lui M. Blecher cu prietenii. O relatare a suferinței

Abstract: (M. Blecher’s Correspondence with Friends. A Narrative of Pain) The integration of M. Blecher’s work into a narrative frame that reunites medicine and literature should necessarily include his personal archive, besides his sanatoria novels. I believe, in agreement with Doris Mironescu, the writer’s most prolific biographer, that Blecher’s correspondence with his closest friends should be considered a distinct part of Blecher’s oeuvre (Mironescu 2017, 1378), one that could be read as a diary. His deeply effusive letters to Geo and Elly Bogza, his friendship with the politically challenged Mihail Sebastian and his desire to make a name for himself internationally, with the help of French Surrealist Pierre Minet, a friend he made at Berck-sur-Mer, reveal Blecher’s complex struggle to maintain an intellectual life despite his constantly deteriorating health due to his chronic bone tuberculosis.

Keywords: literature and medicine, sanatoria correspondence, illness narratives, pain, tuberculosis in literature.

Rezumat: Integrarea operei lui M. Blecher într-un cadru narativ ce reunește medicina și literatura trebuie în mod necesar să includă și o arhivă personală a scriitorului, în afara scrierilor sale de sanatoriu. Consider, în acord cu Doris Mironescu, cel mai prolific biograf al scriitorului, că scrisorile lui Blecher către prietenii cei mai apropiați ar trebui considerate parte distinctă din opera scriitorului (Mironescu 2017, 1378), ce poate fi citită ca un jurnal. Scrisorile sale pline de efuziune către Geo și Elly Bogza, prietenia cu greu încercatul politic Mihail Sebastian precum și dorința de a-și face un nume în plan internațional, cu ajutorul scriitorului francez suprarealist Pierre Minet, cu care s-a împrietenit în timp ce era internat la sanatoriul Berck-sur-Mer, toate revelează încercările complexe prin care Blecher a trecut pentru a-și menține o viață intelectuală vie, în ciuda faptului că sănătatea sa se deteriora constant din cauza tuberculozei osoase de care suferea.

Cuvinte-cheie: literatură și medicină, corespondența de sanatoriu, narațiuni despre boală, durere, tuberculoza în literatură.

Sectiune
Limba şi literatura română
Pagina
351
DOI
10.35923/QR.09.01.28